Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Høring: Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

Publisert: 20. jan. 2023

Høring: Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor (pdf)
Sendt til Akademikerne

 

Høringsinnspillet kort oppsummert:

  • Det er unødvendig å stille krav om hovedarbeidsforhold. Dersom et slikt krav innføres, bør summen av arbeidsforhold innenfor offentlig og privat AFP samlet legges til grunn.
  • Det bør ikke være noen begrensninger knyttet til øvrige inntekter. Det må være arbeidsforhold omfattes av AFP som definerer rett eller ikke rett til AFP, og ikke øvrig aktivitet og dertil inntekter.
  • Det bør ikke være begrensninger knyttet til ytelser uten arbeidsplikt i kvalifikasjonsreglene. Dette er en av «fellene» i privat sektor, bestemmelsen kan omgås og går ikke sammen med at AFP er en livsvarig pensjonsytelse med fleksibelt og nøytralt uttak.
  • Krav om «reell arbeidstaker» bør være oppfylt gjennom ansettelse i stilling med pliktig innmelding i offentlig tjenestepensjonsordning.
  • Kvalifikasjonskrav som gjelder ved fylte 62 år bør avklares ved fylte 62 år uten at det er nødvendig å framsette krav om uttak av AFP.

Relaterte bærekraftsmål

Les også