Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

​​Teknas innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi​

Publisert: 29. nov. 2023

Tekna mener at det er svært positivt at regjeringen tar initiativ til å inkludere fagmiljøene i utviklingen av deres strategi for digitalisering. Dette er en tematikk vi er svært opptatt av, og som vi mener det er avgjørende å sette gode og kunnskapsbaserte rammer for. Dette er viktig for å sikre en regulering og utvikling av ny teknologi som setter individet og samfunnets interesser i sentrum.

Last ned Teknas høringsinnspill her: Innspill til ny nasjonal digitaliseringsstrategi (pdf)
Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

Tekna mener at den nasjonale strategien bør ha som mål å bidra til:

 • Næringsutvikling: Digitaliseringen skal styrke eksisterende næringer og skape nye næringer. Ny teknologi skal bidra positivt til norsk produktivitet og verdiskaping.
 • Velferdsutvikling: Vi skal utnytte digitaliseringens mulighetsrom til å sikre innbyggerne gode offentlige tjenester, et velfungerende arbeidsliv, og generelt god velferd.
 • Kompetanse- og teknologiutvikling: Vi må bygge opp og videreutvikle sterke fagmiljøer innen digitalisering, utvikle spisskompetanse og øke den generelle forståelsen for digitale systemer og løsninger i samfunnet.
 • Tillit i samfunnet: Digitale systemer basert på KI skal være rettferdige og forsvarlige. Potensielle negative samfunnsvirkninger skal minimeres. Dette skal bidra til å opprettholde høy grad av tillit i samfunnet, mellom myndigheter, næringer og personer.

 

Kort oppsummert mener Tekna at regjeringen gjennom digitaliseringsstrategien må:

 • inkludere partene i arbeidslivet i arbeidet med å utarbeide rammer for KI som sikrer trygg, ansvarlig og verdifull utvikling og bruk av teknologien
 • øke bevilgningen og utvide ansvarsområdet til eksisterende tilsyn, til å også omfavne utvikling og bruk av KI, fremfor å etablere et eget algoritmetilsyn.
 • legge vekt på å bygge infrastruktur som legger til rette for strukturering, kontekstualisering og sikker deling av data.
 • fremme åpenhet ved offentliggjøring og deling av KI-modeller for å bygge tillit til løsningene og bygge mer robuste og pålitelige modeller
 • å satse langsiktig og målrettet på forskning og utvikling innen KI, med mål om å bygge sterke fagmiljøer og utvikle en solid og relevant kompetansebase.
 • sørge for en reell ivaretakelse av personvernet
 • inneholde krav om standardisering av innebygd sikkerhet i alle offentlige prosjekter.
 • bevege seg bort fra klassisk prosjektmetodikk til produktutvikling, for å i større grad lykkes med utvikling, anskaffelse og innføring av IT-systemer i offentlig sektor.
 • Fremme konkrete tiltak for å sikre at det i virksomhetene og i offentlig sektor er tilstrekkelig IKT-sikkerhetskompetanse til å møte de kravene som forventes av myndighetene
 • intensivere arbeidet med realfagsløftet og inkludere dette perspektivet i strategien.

Relaterte bærekraftsmål

Les også