Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Menneske og robot

Politisk

Teknas innspill til Rep.forslag om demokratisk kunstig intelligens og om kunnskap om og veiledning i bruk av kunstig intelligens

Publisert: 29. okt. 2023

Tekna mener at det er svært positivt at SV og Venstre setter søkelyset mot bruken og reguleringen av kunstig intelligens. Dette er en teknologi vi er svært opptatt av, og som vi mener det er avgjørende å sette gode og kunnskapsbaserte rammer for.

Last ned høringsinnspillet her: Innspill til rep.forslag fra SV og V om kunstig intelligens (pdf)
Sendt til Stortingets justiskomité

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Utviklingen av et nasjonalt rammeverk bør følge arbeidslivets etablerte spilleregler for endringsprosesser og omstilling. Samarbeid om kompetanse om digitaliseringens påvirkning på risiko er avgjørende.

  • Eksisterende tilsyn bør utvides til å omfatte utvikling og bruk av kunstig intelligens. Dette vil bidra til bedre kontroll av teknologien og vurdering av algoritmers trygghet innen gjeldende regelverk.

  • Tekna støtter samarbeid med EU om regulering av kunstig intelligens. Norge bør tilpasse seg den kommende A.I. Act og dele sin kompetanse for å påvirke utformingen av nye regelverk.

  • Kvaliteten på tilgjengelig data er avgjørende for bedre tjenester og teknologisk utvikling. Strukturert og kontekstualisert data er essensielt for effektiv datadeling og for å bygge pålitelige KI-modeller.

  • Å strukturere data er viktig for å muliggjøre datadeling og optimalisere KI-modellers ytelse. Dette er ressurskrevende, men nødvendig for å skape bedre løsninger og tjenester.

  • Reglene bør beskytte individets rettigheter samtidig som de legger til rette for sikker og effektiv deling med samfunnsmessige fordeler. Samarbeid mellom ulike offentlige enheter er nødvendig for å bryte ned barrierer for datadeling.

  • Offentliggjøring av KI-modeller utviklet for det offentlige vil spare tid, skape tillit og muliggjøre uavhengig evaluering for å avdekke eventuelle biaser eller feil i modellene.

  • Deling av KI-modeller kan fremme innovasjon, redusere kostnader og bidra til bredere nytte på tvers av sektorer i Norge.

Se opptak fra den muntlige høringen

(7. november 2023)

Relaterte bærekraftsmål

Les også