Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Stortingshøring om Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Publisert: 7. nov. 2023

Last ned høringsinnspillet her: Universitets- og høyskoleloven skriftlig innspill fra Tekna (pdf)
Sendt til Stortingets utdannings- og forskningskomité

Last ned skriftlig svar til komiteen sendt i etterkant av den muntlige høringen (pdf)

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Regjeringen foreslår at beslutninger om å nedlegge studiesteder skal tas politisk av Kongen i statsråd, vektlegge distriktspolitiske hensyn og tilgang til utdanning i hele landet.

  • Tekna mener forslaget innskrenker institusjoners frihet, hindrer opprettelse av midlertidige campus og forringer tillitsreformen.

  • Regjeringen søker å redusere midlertidige stillinger i UH-sektoren for bedre arbeidsvilkår, men Tekna påpeker at faste ansatte med ekstern finansiering opplever usikkerhet ved oppsigelser, svekkende målet om trygghet og forutsigbar bemanning.

  • Departementet vil videreføre regelen om åremålsansettelser for avdelingsledere og grunnenhetsledere, og Tekna støtter dette, da det har begrenset påvirkning på midlertidigheten i sektoren.

  • Departementet foreslår å flytte begrensningen om én postdoktorstilling per institusjon til lov, og å endre varigheten av stillingen til tre-fire år for å kvalifisere for undervisnings- og forskerstillinger.

  • Departementet foreslår å beholde ordningen med bistillinger, men endrer navnet til ekstraerverv, noe Tekna støtter da det sikrer mer relevans til arbeidslivet og muliggjør mindre stillinger for studenter.

  • Tekna foreslår opprettelsen av en ekspertgruppe for grundig arbeid med studentvurdering og ser behovet for endringer i vurderingsordninger for å ivareta studentenes rettssikkerhet og læring.

  • Det påpekes behovet for å se nærmere på bruken av kunstig intelligens i undervisning og vurdering, samtidig med å sikre at det ikke skaper usikkerhet rundt evaluering av elev- og studentprestasjoner.

  • Forslaget om å innføre to sensorer ved sensur av visse oppgaver og eksamener møtes med økonomiske bekymringer av Tekna som ber om tilstrekkelig midler til dekning av merkostnader.

Se opptak fra den muntlige høringen

(16. november 2023)

Relaterte bærekraftsmål

Les også