Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Høring om representantforslag om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

Publisert: 20. nov. 2023

Last ned Teknas høringsinnspill her: Karriereveiledning rep. forslag innspill (pdf)
Sendt til Stortingets utdannings- og forskningskomité

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Tekna mener at karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning bør tydeligere skilles som separate oppgaver.
  • Økt bekymring for svak rekruttering til høyere realfaglig utdanning og færre elever som velger realfagsfordypning på videregående skole.
  • Stor fremtidig etterspørsel etter realfagskompetanse, spesielt innen helse, IKT, natur og klima, samt samfunnssikkerhet.
  • Tekna ønsker tidlig mobilisering av interesse for realfag gjennom hele utdanningsløpet for å presentere spennende karrieremuligheter.
  • Behov for krafttak og satsning på realfag fra barnehage til arbeidslivet, inkludert arbeidslivstilknyttet undervisning og rollemodellordninger.
  • Støtte for bedre karriereveiledning i skolen og behov for økt kompetanse og kapasitet for karriereveiledere.
  • Støtte for en forskriftshjemmel for å sikre kvalitet og likeverdig tilbud i karriereveiledning, samt utvidelse av denne hjemmelen til å dekke behovet i arbeidslivet.
  • Oppfordring til regjeringen om å samle og koordinere ansvaret for rådgivning og karriereveiledning gjennom hele skoleløpet, samt styrke samarbeidet med Nav og næringslivet.
  • Vurdering av om karriereveileder skal være en egen stillingskategori i skolen, med krav til relevant utdanning og kompetanse.
  • Økt fokus på styrking og videreutvikling av videreutdanningstilbudet for de som jobber med karriereveiledning i skolen, inkludert krav til formell kompetanse ved ansettelser.

Relaterte bærekraftsmål

Les også