Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Stortingshøring: Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Publisert: 17. apr. 2023

Tekna har sendt skriftlig innspill til høringen, vi deltar ikke i muntlig høring

Les høringsinnspillet: Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (pdf)
Sendt til Stortingets utdanningskomité

 

Høringsinnspillet kort oppsummert:

  • Tekna støtter endringene i opplæringsloven som tar sikte på å forberede flere unge for arbeidslivet og imøtekomme behovene til bedriftene.
  • Karriereveiledning bør være en viktig del av skolens planapparat og inngå i kjernevirksomheten.
  • Det må stilles krav til kompetanse i karriereveiledning for alle som jobber med dette feltet i skolen, og formell kompetanse bør kreves ved ansettelse.
  • Tekna mener det bør være en forskriftshjemmel om rådgivning for å sikre kvaliteten på karriereveiledningen og et likeverdig tilbud til alle elever.
  • Karriereveiledere må ha innsikt i det norske arbeidslivet for å gi gode råd basert på muligheter og behov i arbeidsmarkedet.
  • Det bør vurderes om videregående skole skal ha ansvar for veiledningen i ungdomsskolen for å sikre at elevene får innsikt i utdannings- og yrkesvalg.

Les mer om høringen på Stortingets nettsider

Relaterte bærekraftsmål