Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mattelærer som underviser barn

Politisk

Forslag til endring i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling og forslag om å tydeliggjøre reglene om faglig ansvar for opplæringen

Publisert: 20. des. 2023

Last ned Teknas høringsinnspill her:

Teknas innspill til endring i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling og forslag om å tydeliggjøre reglene om faglig ansvar for opplæringen (pdf)
Sendt til Kunnskapsdepartementet

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Tekna støtter behovet for relevant lærerutdanning ved ansettelse i skolen, spesielt innen realfag.
  • Vi oppfordrer til økt rekruttering av kvalifiserte realfagslærere og tiltak for å øke interessen for læreryrket innen realfag.
  • Det er viktig å gjøre Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) mer fleksibel og tilgjengelig for de med høy faglig utdanning.
  • Vi støtter også regjeringens forslag om å prioritere ansettelse på vilkår med mål om fullført lærerutdanning.
  • For erfarnes overgang til nye stillinger, bør tidligere lærererfaring anerkjennes som relevant lærerutdanning.
  • Vi støtter tydeliggjøring av kravet om relevant lærerutdanning for de med ansvar for opplæringen, men foreslår dispensasjonsmuligheter for skoler med utfordringer knyttet til å sikre tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere.

Relaterte bærekraftsmål

Les også