Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av IT-Utdanning. Bøker og Laptop

Politisk

Innspill til regjeringens arbeid med profesjonsmeldingen​

Oppdatert: 16. juni 2023

Meldingen vil fokusere på kvalitet, kapasitet og mangfold i profesjonsutdanningene.

Last ned Teknas høringsinspill her: Teknas innspill til Profesjonsmeldingen (pdf)
Sendt til Kunnskapsdepartementet

 

Høringsinnspillet kort oppsummert:

  • Tekna er enig i behovet for tiltak som sikrer tilgang på kompetent arbeidskraft, riktig kompetanse i profesjonsutdanningene og rekruttering fra hele befolkningen.
  • Tekna mener det bør avklares om det er nødvendig med et skille mellom profesjonsutdanninger med og uten rammeplaner.
  • Tekna vil gi innspill spesielt angående ingeniørutdanning og lærerutdanning med rammeplaner.
  • Tekna mener de trukkede utfordringene for profesjonsutdanningene er sentrale, men legger til at rolleavklaringen mellom UH-sektoren og tekniske fagskoler er viktig for ingeniørutdanning.
  • Tekna mener profesjonsutdanningene bør være forskningsbaserte og fokusere mer på grunnleggende forskning.
  • Det er behov for utvikling av utdanningene i tråd med fremtidige kompetansebehov og samfunnsendringer, spesielt innen realfag.
  • Tekna fremhever betydningen av rekruttering til lærerutdanningene og foreslår tiltak som kompetanseheving for lærerutdannere, økt samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene, og en sterkere satsning på realfag i skolen.

Les om høringen på Kunnskapsdepartementets nettsider

Relaterte bærekraftsmål

Les også