Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
vgs elever sitter på skoletrapp

Politisk

Representantforslag om en mer motiverende videregående skole

Publisert: 3. okt. 2023

Tekna mener hovedutfordringen i videregående skole er knyttet til elever som faller ut eller som presterer svært lavt. Disse elevene trenger sjeldent fag på universitetsnivå, eller flere valg. Dette er elever som har behov for faste rammer, stabile grupper og antageligvis ikke for mange lærere å forholde seg til. En god lærerrelasjon er viktig for disse elevene.

Last ned høringsinnspillet her: Representantforslag mer motiverende skole (pdf)
Sendt til Stortingets Utdannings- og forskningskomité

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Tekna støtter arbeidet med å løse utfordringene knyttet til motivasjon i videregående skole.

  • Hovedutfordringen ifølge Tekna er frafall og svak prestasjon blant elever som trenger stabilitet og god lærerrelasjon.

  • Tekna mener at det er feil å anta at elever i videregående allerede har klare karriereplaner.

  • Modulbasert undervisning kan være problematisk for realfagene som er typiske modningsfag og som krever repetisjon over tid.

  • Tekna understreker behovet for mange parallelle fag for tverrfaglig læring.

Relaterte bærekraftsmål

Les også