Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

​​Stortingshøring om vann og avløp​

Oppdatert: 27. sep. 2023

Det er kommet inn tre representantforslag på Stortinget knyttet til vann og avløp. Tekna har sendt sin besvarelse på disse.

Last ned høringsinnspillet her: Høring om tre representanskapsforslag om vann og avløp (pdf)
Sendt til Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Tekna understreker viktigheten av staten og kommunene samarbeider for å takle utfordringene innen vann- og avløpssektoren.

  • Det er et kjent problem med forfall og behov for oppdatering av vann- og avløpsrør, som fører til høye kostnader ved ledningsbrudd.

  • Ektremværet Hans påminner om behovet for å tilpasse vann- og avløpssystemer til klimaendringer.

  • Hovedspørsmålene i representantforslagene inkluderer nasjonal handlingsplan, påvirkning av EUs avløpsdirektiv og kostnadsfordeling for systemfornyelse.

  • Det er behov for bedre samarbeid og ansvarsfordeling mellom kommuner og andre aktører innenfor VA-sektoren.

  • En nasjonal handlingsplan kan bidra til bedre håndtering av VA-sektoren, men må være fleksibel for å tilpasse seg endringer.

  • Det er viktig å vurdere hvordan finansieringssystemet kan tilpasses bedre for forskning, teknologiutvikling og innovasjon.

  • Sterke fagmiljøer i kommunene innen VA-sektoren bør prioriteres, samtidig som helhetstenkning opprettholdes.

  • Benchmarkingmodell for VA-sektoren og andre tidligere initiativer bør vurderes som en del av helhetlig myndighetshåndtering.

  • Forslagene inkluderer nasjonal handlingsplan, tilpasning av EUs avløpsdirektiv til norske forhold, modernisering av reguleringen av vann- og avløpsgebyrer, og sikring av vannkompetanse.

Les om høringen på Stortinget.no

Relaterte bærekraftsmål

Les også