Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Skog og vann

Politisk

Stortingshøring - Meld 26 Klima i endring - sammen for et klimarobust samfunn

Publisert: 2. nov. 2023

Ti år er gått siden forrige stortingsmelding om klimatilpasningspolitikk ble lagt fram og behandlet. Det er ti år som har gitt oss stadig mer alvorlige rapporter om økende global oppvarming, om isbreer som smelter, havnivå som stiger og nedbørsmønstre som endres. Konsekvensene er alvorlige og omfattende, for naturen og samfunnet.

Last ned høringsinnspillet her:

Sendt til Stortingets energi- og miljøkomité

 

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Det haster med å se klimakutt, klimatilpasning og natur i sammenheng, spesielt med stadig mer alvorlige konsekvenser av økende global oppvarming. Det er viktig med en bærekraftig tilnærming til klimatilpasning og kutt i utslipp.
  • Tekna støtter forslaget om å innføre et forbedret styringssystem for klimatilpasning, og understreker viktigheten av en kunnskapsbasert tilnærming og bedre samhandling mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer.
  • Kommunenes rolle er sentral i klimatilpasning. Det er behov for økt innsats, ressurser og kompetanse i kommunene for å møte klimautfordringer i planlegging og arealforvaltning.
  • Overvann utgjør en stor og økende samfunnsutfordring. Tekna foreslår sterkere innsats og bedre ressurser for å forebygge skader og håndtere overvann mer effektivt, inkludert behov for økt satsning på vann- og avløpsanlegg.
  • Tekna støtter fokuset på natur i klimatilpasningsmeldingen, men uttrykker bekymring over kutt i bevilgninger til skogvern og naturrestaurering i statsbudsjettet.
  • Klimaendringer påvirker vei- og jernbaneinfrastruktur med store skader. Tekna understreker behovet for tilpasning av infrastruktur til fremtidens klima og forbedret vedlikehold for å sikre mot ekstremvær og klimatilpasning.
  • Tekna etterlyser en sammenheng mellom politiske uttalelser og faktiske handlinger, spesielt knyttet til budsjettøkninger for vei- og jernbanevedlikehold, som er avgjørende for klimatilpasning.

Se opptak fra den muntlige høringen

(9. november 2023)

Relaterte bærekraftsmål

Les også