Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Havbunn

Politisk

Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel - opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane

Publisert: 26. okt. 2023

Last ned høringsinnspillet her: Høringsuttalelse til Meld. St. 25 Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel - opning av areal og strategi for forvaltning av ressursane (pdf)
Sendt til Stortingets energi- og miljøkomité

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Tekna har deltatt i høringen om norsk kontinentalsokkelmineralvirksomhet, spesielt Meld. St. 25 (2022-2023) om åpning av områder og ressursforvaltning.

  • Regjeringens forslag innebærer en mindre åpningsflate enn det opprinnelige utkastet, med visse begrensninger for utvinning, inkludert beskyttelse av hydrotermale strukturer.

  • Det er anerkjent at det er et økende behov for mineraler i grønn omstilling, men Tekna fremhever viktigheten av effektiv bruk, resirkulering og sirkulær økonomi for å redusere behovet for kritiske mineraler.

  • Kunnskap om havbunnsressurser og miljøet der er begrenset, og det er usikkerhet rundt fremtidig utvinning, noe som krever grundig konsekvensvurdering og involvering av alle interessenter.

  • Det er bekymring for at åpning av områder kan føre til senere utvinning uten tilstrekkelig konsekvensvurdering, til tross for krav om forsvarlighet i utvinningen.

  • Tekna understreker behovet for en grunnleggende holdning til miljømessig forsvarlig og bærekraftig mineralutvinning på havbunnen.

  • NTNU og Miljødirektoratet påpeker begrenset kunnskap om ressursgrunnlag og miljøkonsekvenser, og behovet for mer omfattende data og informasjon innen ulike områder.

  • Europeiske vitenskapsakademier gjennom EASAC er skeptiske til utvinning på nåværende grunnlag.

Relaterte bærekraftsmål