Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Teknas innspill til Søknad om feltforsøk med genredigert steril laks

Publisert: 18. okt. 2023

Last ned høringsinnspillet her: Høringsinnspill til Søknad om feltforsøk med genredigert steril laks (pdf)
Sendt til Miljødirektoratet

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Tekna støtter Havforskningsinstituttets forskning på genredigert steril laks og ser det som en positiv løsning på problemet med innblanding av oppdrettsfisk i villaksstammen.
  • En steril oppdrettslaks, uten gyteadferd, vil redusere rømming av oppdrettsfisk i elvene og dermed beskytte villaksen.
  • Det anses som et samfunnsnyttig tiltak for å oppnå en mer bærekraftig havbruksnæring.
  • Tekna følger nøye med på Havforskningsinstituttets forskningsprosjekt og har høye forventninger til den sterile laksens potensiale som oppdrettsfisk.
  • Vi etterlyser grundig dokumentasjon og kontroll på genotypene i forsøket for å sikre at laksen faktisk er steril og at genene ikke videreføres.
  • Tekna støtter ideen om å gjennomføre flere studier om velferd og fiskehelse i lukkede miljøer før laksen settes ut i åpne merder, for å adressere potensielle problemer.
  • De understreker viktigheten av strenge regler for å forhindre rømming, både under forsøket og ved eventuell framtidig produksjon av steril laks, og oppfordrer myndigheter og næringen til å jobbe for en rømmingsfri næring.

Relaterte bærekraftsmål

Les også