Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Teknas innspill til representantforslag 36 S (2023—2024) om tiltak for å bedre helsen til oppdrettsfisk

Publisert: 28. nov. 2023

Høringen er behandlet og godkjent av Teknas fagruppe på havbruk og fiskehelse.

Last ned Teknas høringsinnspill her: Innspill til rep.forslag om bedret fiskehelse (pdf)
Sendt til Stortingets næringskomité

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

 • Tekna er engasjert i å sikre god dyrevelferd i norsk oppdrettsnæring.
 • Tekna mener bærekraft i oppdrettsnæringen avhenger av å ta fiskehelse på alvor.
 • Nye regler trengs for å straffe uholdbar dyrevelferd og belønne de som prioriterer fisken.
 • God fiskehelse er avgjørende for å oppnå Norges ambisjoner om økt vekst innen oppdrettsnæringen.
 • Tekna støtter behovet for betydelige forbedringer i fiskehelse, men er imidlertid bekymret for sykdomsmerking i butikk, da det kan være praktisk og teknisk krevende.
 • Tekna frykter at en merkeordning kan føre til økt dødelighet grunnet mer håndtering og menneskelig intervensjon.
 • Praksisen med å undersøke andre sykdommer ved listeførte sykdommer bør bevares.
 • Tekna mener dødeligheten må ned, og vekst bør være forankret i god dyrevelferd.
 • Konsesjoner og produksjonsvekst bør knyttes til bedre helhetlig fiskehelse.
 • Offentlige krav er nødvendige for å redusere dødeligheten i næringen.
 • Tekna foreslår en trinnvis forbedring med mål om fem prosent dødelighet innen 2028.
 • Tekna støtter utviklingen av trafikklyssystemet med flere indikatorer.
 • Nullkrav kan presse næringen over på landbaserte anlegg, noe Tekna mener ikke er optimalt nå. Gradvis implementering av tiltak er viktig.
 

 

Relaterte bærekraftsmål

Les også