Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
En fisk

Politisk

Kriterier for listeføring av sykdommer i kategori G

Publisert: 24. nov. 2023

Listeførte sykdommer er vurdert som alvorlige og de er meldepliktige til Mattilsynet. Når en sykdom er listet i kategori F, skal forvaltningen iverksette nødvendige forebyggende og bekjempende tiltak ved mistanke om eller påvisning av sykdommen. Det er kun knyttet meldeplikt til sykdommer i kategori G. Teknas innspill er utarbeidet i samarbeid med medlemmer fra fagnettverket Tekna Havbruk og fiskehelse.

Last ned Teknas høringsinnspill her: Høringsinnspill kriterier for listeføring av sykdommer i kategori G (pdf)
Sendt til Mattilsynet

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Tekna støtter Mattilsynets vurdering om nødvendigheten av å listeføre sykdommer i kategori G.
  • Listeførte sykdommer i kategori G er ansett som alvorlige og meldepliktige til Mattilsynet.
  • Sykdommer i kategori F krever iverksetting av forebyggende og bekjempende tiltak, mens meldeplikt kun gjelder for kategori G.
  • Tekna mener at listeføring av sykdom i kategori G er essensiell for å sikre smitteforebyggende tiltak og innhenting av verdifulle data.
  • En listeføring vil forenkle prosessen og bidra til å identifisere trender i utviklingen av smittsomme sykdommer hos oppdrettsfisk.
  • Oppdrettsfisken rammes ofte av virus- og bakteriesykdommer, med påkjenning på helse, velferd, og økt dødelighet.
  • Listeføring i kategori G vil forbedre overvåking av smittsomme sykdommer og gi innsikt i helse- og velferdsutfordringene de medfører.
  • Tekna støtter lav terskel for listeføring i kategori G, argumenterer for positive konsekvenser for næringen, forskning, og forvaltning uten uforholdsmessige pålagte tiltak.
 

Relaterte bærekraftsmål

Les også