Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Fiskeoppdrettsanlegg i havet med land og høye fjell i bakgrunn

Politisk

Stortingshøring: Representantforslag om et bærekraftig og langsiktig havbruk

Publisert: 25. apr. 2023

Les Teknas høringsinnspill her: Representantforslag om et bærekraftig og langsiktig havbruk (pdf)

Sendt til Stortingets næringskomité

 

Høringsinnspillet kort oppsummert:

  • Tekna har foreslått nye regler for å forbedre dyrevelferden i norsk oppdrettsnæring og sikre en bærekraftig utvikling av næringen.
  • Tekna støtter representantenes forslag om å videreutvikle trafikklyssystemet med flere indikatorer, men frykter at et null-krav kan være uheldig og presse hele næringen over på landbaserte anlegg.
  • Tekna mener krav om umiddelbar nedskalering i et område med rødt lys kan være uheldig og at selskaper som drifter forsvarlig i ett område med et generelt høyt nivå på lakselus, ikke bør straffes for andres forhold.
  • Tekna støtter forslaget om oppsamling av slam, men stiller spørsmål ved om det er et treffende miljøtiltak på majoriteten av eksisterende oppdrettslokaliteter.
  • Tekna støtter også forslaget om at regjeringen innen 2024 utformer en plan for hvordan alt slam fra oppdrettsanlegg skal samles opp og nyttiggjøres.
  • Til slutt mener Tekna at konkrete, målbare kriterier for lavere dødelighet knyttet til vekst vil være det viktigste virkemiddelet for å få til en forbedring i dagens uholdbare fiskevelferd i en del anlegg.

Les om saken på Stortingets nettsider

Relaterte bærekraftsmål

Les også