Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Høring: Konsekvensutredning for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel

Publisert: 27. jan. 2023

Høring: Innspill til konsekvensutredning for mineralutvinning på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område (pdf)
Sendt til Olje- og energidepartementet

 

Teknas høringssvar kort oppsummert:

  • Behovet for mineraler i det grønne skiftet er stort, men det er potensial for effektivisering av bruk og gjenvinning.
  • For å redusere behovet for kritiske mineraler må vi utnytte og resirkulere så mye som mulig av de mineralene vi allerede har utvunnet gjennom innovasjon, resirkulering og en mer sirkulær økonomi.
  • Det er liten kunnskap om ressursforekomster på havbunnen, og forutsetningene for mulig utvinning av havbunnsmineraler er preget av stor usikkerhet.
  • Det må gjøres en helhetlig og transparent konsekvensvurdering på oppdatert faglig grunnlag, og alle viktige interessenter må involveres for å unngå senere utvinning uten en tilstrekkelig bred konsekvensvurdering.
  • Mer data og informasjon innenfor geologi, samfunnsmessige effekter, økonomiske aspekter, miljø og økosystem, teknologi, juridiske utfordringer, skattesystem og skatteinsentiver er nødvendig for å forstå sammenhengene innenfor naturen i norske havområder.

Se om høringen på departementets nettside her

 

Relaterte bærekraftsmål

Les også