Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Høring: Helsepersonell-kommisjonens rapport – NOU 2023: 4 – Tid for handling

Publisert: 2. mai 2023

Helsepersonellkommisjonen har utarbeidet en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene frem mot 2040. Tekna har hatt en grundig prossess for å svare ut denne rapporten.

Les innspillet her: Teknas innspill til Helsepersonellkommisjonens rapport (pdf)
Sendt til Helse- og omsorgsdepartementet

Høringssvaret kort oppsummert:

 • Mangel på menneskelige ressurser vil begrense tjenestetilbudet uavhengig av fremtidig økonomisk handlingsrom.
 • En større styring av helse- og omsorgssektoren er nødvendig for å prioritere nødvendig omsorg og helsehjelp.
 • Det må utarbeides en klar definisjon av "nødvendig omsorgs- og helsehjelp".
 • En kunnskapsbasert utvikling og effektivisering bør være et større fokusområde.
 • Nedskalering eller svekkelse av kvaliteten på fremtidens helse- og omsorgstjenester bør ikke være ambisjonen på grunn av mangel på menneskelige ressurser.
 • Den etablerte sykehusstrukturen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten har utfordringer som bør sees i sammenheng med rapporten fra Sykehusutvalget.
 • Organisering av helsetjenesten og konsentrasjon av spesialistkompetansen der man kan drive utviklingsarbeid er viktig.
 • Teknologi som reduserer personellvekst i helse- og omsorgstjenestene, og som utnytter helsepersonellets kapasitet mer effektivt, bør utvikles og investeres i.
 • Teknologiområder som digital tvilling, robotikk, IoT-sensorer og språkteknologi har stort potensiale innen helse og omsorg.
 • Begrepet helselogistikk bør tydeliggjøres og at digital samhandling bør omfatte både juridisk, organisatorisk, semantisk og teknisk samhandlingsevne.
 • Videre peker de på behovet for å vurdere kapasiteten innen kunstig intelligens og datasikkerhet, og på viktigheten av å bygge gode internasjonale relasjoner med andre nordiske land og EU.

Tekna har holdt innspillsmøte hvor kommisjonens medlem, Morten Dæhlen, innledet.

Les mer om høringen på regjeringens nettsider

 

Relaterte bærekraftsmål

Les også