Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Illustrasjonsbilde av en robothånd som skriver på en laptopkeyboard
Getty Images

Politisk

Teknas innspill til Høyres partihøring om utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge

Publisert: 8. aug. 2023

Tekna mener at det er svært positivt at Høyre tar initiativ til å inkludere fagmiljøene i utviklingen av deres politikk om utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge. Dette er en teknologi Tekna naturligvis er opptatt av, og som vi mener det er avgjørende å sette gode og kunnskapsbaserte rammer for. Dette er viktig for å sikre en regulering og utvikling som setter individet og samfunnets interesser i sentrum.

Last ned høringsinnspillet her: Teknas innspill til Høyre om kunstig intelligens (pdf)
Sendt til partiet Høyre å forespørsel

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

Regulering

 • Tekna ønsker inkludering av arbeidslivets parter i utviklingen av rammer for ansvarlig bruk av kunstig intelligens (KI)
 • Tekna mener at man kan dra nytte av erfaringer fra petroleumsindustrien for å lære om risikohåndtering, bruk og utvikling av ny teknologi
 • Samarbeid og kunnskapsutveksling avgjørende for å begrense risiko i samfunnet og arbeidslivet.
 • Bruk av KI bør ses som organisasjonsutvikling, ikke bare teknologiutvikling

Tilsyn

 • Heller enn å etablere et eget algoritmetilsyn mener Tekna at man starte med å øke bevilgningen og ansvarsområdet til eksiterende tilsynene, slik at de også kan omfavne utvikling og bruk av kunstig intelligens
 • Dersom et eget algoritmetilsyn blir etablert må myndighetene ha klare ambisjoner for tilsynets virksomhet.

Økt samarbeid med EU

 • Tekna støtter et økt samarbeid med EU om KI-regulering,
 • Norge må starte tilpasningen av det europeiske regelverket (A.I. Act), som vil tre i kraft i 2026

Åpenhet

 • Tekna mener, på samme måte som at det offentlige burde etterstrebe åpen kildekode som et godt sikkerhetsprinsipp, at myndighetene bør offentliggjøre modeller utviklet i og for det offentlige.

Kompetanse

 • Tekna er opptatt av å formidle viktigheten av kompetanse. Det er avgjørende at Norge har nok mennesker som kan utvikle, forstå og drifte den nye teknologien.
 • Den største utfordringen Norge står overfor er at vi mangler kompetanse på IKT generelt, og kunstig intelligens spesielt.

Relaterte bærekraftsmål

Les også