Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Flom norge

Politisk

Innspill til kommende stortingsmelding om flom og skred

Publisert: 27. nov. 2023

En stortingsmelding om flom og ras planlegges framlagt i 2024 og departementet har bedt om skriftlige innspill til denne.

Last ned Teknas høringsinnspill her: Innspill til kommende stortingsmelding om flom og skred (pdf)
Sendt til Olje- og energidepartementet

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

Økende overvannsproblematikk:

 • Økt nedbør, både gjennomsnittlig og ekstremt, skaper økende samfunnsutfordringer med overvann.
 • Overvann på avveie kan forårsake store naturskader og belaster vann- og avløpssystemene.

Målestasjoner i hver kommune:

 • Behov for minst én målestasjon i hver kommune for bedre nedbørs- og avrenningsoversikt.
 • Dagens kartlegging er utilstrekkelig, og lokale data mangler for å forebygge feilaktig bygging.

Finansiering av vann- og avløpsinfrastruktur:

 • Vann- og avløp må anerkjennes som grunnleggende infrastruktur i samfunnet.
 • Det er behov for økte gebyrer for nødvendige oppgraderinger.

Styrket statlig rolle i finansiering:

 • Stortinget bør oppfordre kommuner til økt finansiering og oppgraderinger.
 • Diskusjoner om å senke miljøkrav kan hemme nødvendige prosjekter.

Kompetanseutfordringer i kommunene:

 • Kommuner mangler spisskompetanse innen VA-området, hindrer løsning av oppgaver.
 • Forslag om økonomiske insentiver og regionalisering for å sikre kompetanse i små kommuner.

Styrket vedlikehold på vei og bane:

 • Vedlikeholdsetterslep på vei og bane må reduseres. Bevilgninger følger ikke kostnadsutviklingen.
 • Samferdselssektoren påvirkes når vann tar nye veier, og bedre kartlegging av overflatevann er nødvendig.

Statlig rentekompensasjon:

 • Stortinget bør vurdere en statlig ordning med behovsprøvd rentekompensasjon til kommuner for investeringer i vann- og avløpssektoren.

Tilpasning til endret klima:

 • Klimaendringer krever forsterket vedlikehold på vei og bane.
 • Bedre kartlegging av overflatevann vil bidra til mer treffsikre tiltak for infrastrukturen.

Relaterte bærekraftsmål