Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Høring - forslag til endringer i energimerkeforskriften for bygninger for gjennomføring av bygningsenergidirektiv II

Publisert: 18. des. 2023

Energimerkeforskriften regulerer energimerking av boliger og bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. Forskriften er viktig for å skape interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak og omlegging til fornybare energikilder og effektive tekniske anlegg med minimal miljøbelastning.

Høringssvaret er utformet i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF.

Last ned Teknas og RIFs høringsinnspill her: Høringssvar til forslag til endringer i energimerkeforskriften for bygninger for gjennomføring av bygningsenergidirektiv II (pdf)
Sendt til Olje- og energidepartementet

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Norge blir hengende langt etter resten av Europa ved å tilpasse energimerkeforskriften til EUs bygningsenergidirektiv II fra 2010 i stedet for direktivet fra 2018. Det er forvirrende og krevende å forholde seg til mange utgaver av direktivet og at Norge ikke er i tråd med utviklingen av europeiske standarder.     
  • Anbefalte tiltak for å spare energi må oppgis etter en omforent metodikk slik at lønnsomhet og nedbetalingstid kommer tydeligere fram (§ 11) 
  • Krav til engangsvurdering av eldre varmeanlegg bør beholdes (opprinnelig forskrift § 16) 
  • Virksomheter med miljøledelsessystem også må oppfylle krav til energivurderinger angitt i forskrift (§ 13) 
  • Definisjoner av varme- og klimaanlegg, og grenseverdier for hvilke anlegg som skal omfattes av forskriften, må tydeliggjøres. (§ 13) 
  • Det bør angis metode for gjennomføring av energivurdering på tekniske anlegg slik at ønsket effekt oppnås (§ 14) 
  • Muligheten for digital overvåking av tekniske anlegg som grunnlag for energivurdering beholdes, og kravene til slik kontroll tydeliggjøres (§ 15)
  • Det er positivt at kompetansekravene for energimerking knyttes til person og ikke bedrift iht tiltaksklassen for bygget (§ 17) 
  • Det er uheldig at kompetansekravet til energivurdering av varme- og klimaanlegg svekkes (§ 18) 

Relaterte bærekraftsmål

Les også