Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Stortingshøring: Endringer i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits)

Publisert: 17. apr. 2023

Les høringsinnspillet: Endringer i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits) (pdf)
Sendt til Stortingets utdanningskomité

 

Høringsinnspillet kort oppsummert:

  • Tekna mener at regjeringen ikke har behandlet saken om innføring av studieavgift på en god og tilstrekkelig opplyst måte.
  • Det har ikke vært tilstrekkelig dialog med institusjonene, og det mangler en grundig vurdering av konsekvensene av forslaget.
  • Forslaget påvirker muligheten til å dekke behovet for kompetanse, spesielt innen MNT-fagene, og Norge er spesielt sårbare for avvikling av studier av stor nasjonal og regional interesse.
  • Departementet mangler oversikt over kvalifiserte søkere til studieprogrammer som i dag rekrutterer betydelig antall studenter utenfor Norge og EØS/Sveits.
  • Tekna mener det er urimelig å velte administrative kostnader over på utenlandsstudenter, og ber Stortinget avvise forslaget og be regjeringen om en grundigere vurdering.
  • Tekna mener Stortinget må be regjeringen om en tilstrekkelig utsettelse på 2 år for å sikre at innføringen av studieavgift ikke får uheldige konsekvenser for sektoren

Les om høringen på Stortingets nettsider

Relaterte bærekraftsmål

Les også