Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Kvinnelig arbeider foran vindmølle
UTVIKLING: Det er viktig at du fokuserer på utvikling de første årene av karrieren, da kommer fort lønnsøkningene også. Foto: GettyImages.

Aktuelt

Du bør ha høy lønnsvekst i begynnelsen av karrieren

Oppdatert: 8. jan. 2024

– Likevel kan du kan ikke forvente sterk lønnsvekst om du ikke utvikler deg som forventet i jobben, sier Teknas ekspert.

Når du starter i ny jobb etter endt studier er du i startgropa både når det gjelder en god lønns- og karrieremessig utvikling. Dersom du har riktig fokus, kan du se frem til god lønnsvekst allerede de første årene.

Det er stor variasjon i begynnerlønn.

Nyutdannete Tekna-medlemmer i privat sektor hadde i 2023 en begynnerlønn på i gjennomsnitt 619 000 kroner. I staten var den på 567 000 kroner, mens den i kommunene lå på 611 000 kroner.  

Dette kan du lese mer om i Teknas lønnsstatistikk som du finner her:

Unge Tekna-medlemmer har normalt sterk lønnsvekst

I følge forhandlingssjef i Tekna  Privat, Anders Kvam er det ikke gitt at du får lønnsregulering allerede det første året etter studiene.

– Tidspunkt for den første lønnsreguleringen avtales ofte ved ansettelse. For mange innebærer dette at en ikke blir del av det første lønnsoppgjøret i virksomheten og i så fall må du avtale høy nok startlønn for å ta hensyn til dette. Men det er vanlig med god lønnsvekst videre i begynnelsen av karrieren, spesielt i privat sektor.

– At våre medlemmer normalt sett har en sterk lønnsvekst i begynnelsen av karrieren er en realitet. Og denne veksten skyldes i hovedsak at de tilegner seg mye kompetanse og erfaring, samt tar ansvar som gir lønnsmessig uttelling, sier han.

I det ligger også at verdien de skaper for arbeidsgiver også øker.

– Du kan ikke forvente sterk lønnsvekst om du ikke utvikler deg aom forventet i jobben, øker produktiviteten og tar ansvar. Men det er det vanlig at våre medlemmer gjør, og det synes i lønnsstatistikken.

BURDE ØKE: Anders Kvam forklarer at Tekna-medlemmer øker mye i lønn de første årene av karrieren. Foto: Mikkel Moe.

Fortsett å utvikle deg

Hvis vi ser på snittet av veksten for de fem yngste eksamenskullene (2017-2021), så hadde de en gjennomsnittsvekst på 11,5 prosent fra 2021-2022.

– Det er ikke automatikk i at du får lønnsvekst, men der er vanlig at lønnen vurderes minst én gang i året. Det varierer også med hva som står i arbeidsavtalen din, og om det er tariffavtale på arbeidsplassen din som regulerer dette, sier Kvam.

Tariffavtaler gir rett til lønnsforhandlinger for Tekna-gruppen på arbeidsplassen. Har du ikke det er det arbeidsgiver som bestemmer, men det er likevel veldig vanlig at lønnen vurderes årlig.

– Vi anbefaler at medlemmene sørger for å utvikle kompetansen sin og tar ansvar på jobben, og synliggjør for arbeidsgiver hva du bidrar med som gir verdi for virksomheten. Og det bør du forvente lønnsmessig uttelling for. 

– Det kan være lettere å få markedsmessig gode vilkår ved skifte av stilling, både internt og eksternt, enn å sitte lenge i samme stilling hvis ikke du får den lønnsmessige utviklingen du føler du fortjener der du er, sier han.