Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ung kvinne funderer foran PC

Tema: Ledelse og utvikling

Utfordrende for konsulenter som driver virksomhet alene

Publisert: 15. mai 2024

En del konsulenter som driver virksomhet alene opplever utfordringer etter at det ble gjort endringer i regelverket om innleie og bemanningsforetak. Flere oppdragsgivere krever at disse konsulentene må leie seg ut gjennom bemanningsforetak.

I 2023 ble regelverket om innleie av arbeidskraft strammet inn. Det ble understreket tydeligere at faste ansettelser skal være hovedregelen, og det kan ikke lenger leies inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter. Et viktig unntak fra dette for Teknas medlemmer er at det skal være lov å leie inn arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste for i klart avgrensede prosjekt. Dette kalles ofte spesialistunntaket.

Spesialistunntaket gjelder kun innleie fra bemanningsforetak. Flere konsulentselskapet har derfor sørget for å få godkjenning fra Arbeidstilsynet som bemanningsforetak. Dersom konsulenten ikke er ansatt i et bemanningsforetak, kan vedkommende ikke leies inn som arbeidstaker. Aksjeselskaper (AS) med eier som eneste ansatte, heretter kalt megselv-AS, og enkeltpersonforetak (ENK) kan ikke bli godkjent som bemanningsforetak. Dette er begrunnet i at konsulenten, det vil si den som står bak slikt AS eller ENK, ikke er underordnet en annens ledelse og kontroll.

Vanskelig for enkeltmannsforetak og enmanns-AS

Flere megselv-AS og ENK som driver konsulentvirksomhet opplever nå vanskeligheter med å få oppdrag. Oppdragsgivere krever at disse konsulentene må leie seg ut via bemanningsforetak. Ettersom megselv-AS og ENK ikke kan være bemanningsforetak, blir dette utfordrende.

Det er fremdeles mulig for konsulenter som tilbyr sine tjenester gjennom megselv-AS og ENK å inngå konsulentavtaler med oppdragsgivere. Nå som før blir det avgjørende å se på realitetene. Megselv-AS og ENK kan leies inn som selvstendige konsulenter, men ikke som arbeidstakere, og det er ikke hva avtalen kalles som er avgjørende. De to kanskje viktigste kjennetegnene på arbeidsforhold er at oppdragsgiver/arbeidsgiver har styring, ledelse og kontroll over konsulenten i tillegg til at det også er oppdragsgiver/arbeidsgiver som har risikoen for resultatet av konsulentens arbeid. Om konsulenten ikke er underlagt oppdragsgivers styring, ledelse og kontroll og dessuten har risikoen for arbeidsresultatet, dreier det seg om et konsulentforhold.

Nå som før inngås det nok en del avtaler som er konsulentavtaler i navnet, men innleie som arbeidstaker i gavnet. Regelendringene som gjelder innleie har gjort en del bedrifter/oppdragsgivere mer forsiktige når de knytter til seg megselv-AS og ENK. Dessverre fører det til at det i noen tilfeller kreves at utleier/konsulentselskap er godkjent bemanningsforetak selv om det i realiteten dreier seg om konsulentoppdrag som altså ikke trenger å gå gjennom bemanningsforetak. Men for de tilfeller det dreier seg om et reelt arbeidsforhold, anbefaler Tekna konsulenter som har drevet for seg selv å enten søke ansettelse i et bemanningsforetak eller hos oppdragsgiver direkte.

Finn mer om regelverk og tips for konsulenter.

Tekna Egen bedrift

Tekna Egen bedrift jobber for gode rammebetingelser for selvstendig næringsdrivende og tilbyr næringsdrivende Tekna-medlemmer juridisk rådgivning, kolleganettverk, med mere. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket