Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Portrett av Lise Lyngsnes Randeberg
Tekna-presidenten er kritisk til NHOs nye veikart for næringslivet

Aktuelt

Kritisk til NHOs veikart

Publisert: 1. sep. 2020

NHO la på mandag frem rapporten «Neste trekk: Veikart for fremtidens næringsliv». Svært problematisk, mener Tekna.

-NHO kommer med anbefalinger som vil kunne få betydelige konsekvenser for det norske arbeidslivet og velferdsstaten. Dette vil utfordre den norske modellen, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna stiller seg blant annet kritiske til NHOs ønske om å åpne opp for flere midlertidige ansettelser og gjøre prøvetiden mer reell.

– Våre medlemmer skal være trygge på at Tekna vil slåss for at fast ansettelse alltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, sier Randeberg.

– Vi vet at de tillitsvalgte i Tekna er bekymret over graden av innleie i virksomhetene, også når det gjelder oppbygging og overføring av kompetanse, sier Randeberg. Hun mener det norske stillingsvernet gir gode muligheter for både innovasjon og konkurranseevne.

– Svekkes stillingsvernet, vil norske arbeidsplasser på sikt miste kompetanseutvikling og konkurransekraft, understreker hun.

Kutt i velferdsgoder

At NHO tar til orde for velferdskutt overrasker også Randeberg.

– Norge har en inkluderende og ambisiøs velferdsstat. Under koronapandemien har vi virkelig sett viktigheten av de norske velferdsordningene. Sammen med et trygt arbeidsliv har velferdsordningene gitt norske arbeidstakere en trygghet i en ellers utrygg situasjon, påpeker Randeberg.

Hun tror ikke kutt i velferdsgoder er veien å gå i dagens situasjon.

– Nå må fokuset være på hvordan vi kan styrke dagens velferdsnivå, sikre konkurransekraft og flere faste arbeidsplasser, mener Randeberg.

Klimatiltak skal sikre konkurransekraften

– Selv om vi stiller oss kritiske til flere av forslagene til NHO, er det positivt å lese at NHO har sammenfallende ideer med Tekna når det gjelder å iverksette klimatiltak som vil ha en rask virkning og som vil øke den norske konkurransekraften, sier Randeberg.

Tekna stiller seg spesielt positive til at fullskala CO2-fangst og lagring må realiseres så raskt som mulig med investeringsbeslutning i 2020. 

Les også