Tekna-presidenten er kritisk til NHOs nye veikart for næringslivet

Aktuelt

Kritisk til NHOs veikart

1. sep. 2020

NHO la på mandag frem rapporten «Neste trekk: Veikart for fremtidens næringsliv». Svært problematisk, mener Tekna.

-NHO kommer med anbefalinger som vil kunne få betydelige konsekvenser for det norske arbeidslivet og velferdsstaten. Dette vil utfordre den norske modellen, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna stiller seg blant annet kritiske til NHOs ønske om å åpne opp for flere midlertidige ansettelser og gjøre prøvetiden mer reell.

– Våre medlemmer skal være trygge på at Tekna vil slåss for at fast ansettelse alltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, sier Randeberg.

– Vi vet at de tillitsvalgte i Tekna er bekymret over graden av innleie i virksomhetene, også når det gjelder oppbygging og overføring av kompetanse, sier Randeberg. Hun mener det norske stillingsvernet gir gode muligheter for både innovasjon og konkurranseevne.

– Svekkes stillingsvernet, vil norske arbeidsplasser på sikt miste kompetanseutvikling og konkurransekraft, understreker hun.

Kutt i velferdsgoder

At NHO tar til orde for velferdskutt overrasker også Randeberg.

– Norge har en inkluderende og ambisiøs velferdsstat. Under koronapandemien har vi virkelig sett viktigheten av de norske velferdsordningene. Sammen med et trygt arbeidsliv har velferdsordningene gitt norske arbeidstakere en trygghet i en ellers utrygg situasjon, påpeker Randeberg.

Hun tror ikke kutt i velferdsgoder er veien å gå i dagens situasjon.

– Nå må fokuset være på hvordan vi kan styrke dagens velferdsnivå, sikre konkurransekraft og flere faste arbeidsplasser, mener Randeberg.

Klimatiltak skal sikre konkurransekraften

– Selv om vi stiller oss kritiske til flere av forslagene til NHO, er det positivt å lese at NHO har sammenfallende ideer med Tekna når det gjelder å iverksette klimatiltak som vil ha en rask virkning og som vil øke den norske konkurransekraften, sier Randeberg.

Tekna stiller seg spesielt positive til at fullskala CO2-fangst og lagring må realiseres så raskt som mulig med investeringsbeslutning i 2020. 

Les også