Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Synne Bjørvik Staalen
Tekna-advokat Synne Bjørvik Staalen forklarer hva de nye reglene for innleie av arbeidskraft betyr for deg og din bedrift

Aktuelt

Nå skjerpes mulighetene for innleie av arbeidskraft

Publisert: 27. feb. 2023

Kravene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå strammes inn fra 1. april. Hovedregelen er faste ansettelser, med noen unntak. Hva betyr de nye reglene for deg?

Stortinget vedtok høsten 2022 nye regler for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå, etter en lang prosess der blant annet Tekna og partene i arbeidslivet ga sine innspill. Fra 1. april trer gradvis de nye reglene i kraft, som innebærer en kraftig innskjerping av muligheten til innleie. Tekna-advokat Synne Bjørvik  Staalen forklarer hva de nye reglene innebærer.

Les også Tekna støtter presisering i innleieforskrift

Hvorfor endres reglene for innleie?

– Stortinget vedtok i høst strengere regler for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå. Hovedmålet er å få ned omfanget av innleie, og at faste stillinger skal være hovedregelen.

Noen av de viktigste endringene er:

  • Oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter», for eksempel ved sesongsvingninger eller arbeidstopper 
  • Styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, etter tre år 
  • Å presisere skillet i lovverket mellom innleie og entreprise, for å unngå at innleie «forkles» som entreprise

Hva innebærer endringene som kommer 1. april?

– Ved regelendringen settes foten ned for virksomheter som bruker innleie fra bemanningsbyrå som en permanent bemanningsstrategi, på bekostning av direkte og faste ansettelser. Regjeringen har blant annet argumentert for at ved faste stillinger vil virksomhetene også investere mer i kompetanse til de ansatte, og at det blir lettere å rekruttere flere unge til en del bransjer.

Ny innleieforskrift

Finnes det unntak for regelen for innleie?

– Ja, i det nye reglene er det unntak for helsepersonell og spesialister, i forbindelse med funksjoner som ikke er vanlige driftsoppgaver, og som er avgrenset i tid.

Unntaket for helsepersonell er innført for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Det andre unntaket er for konsulenter med spesialkompetanse som virksomheten selv ikke har, der oppdraget er avgrenset i tid. Et typisk eksempel for det siste kan være it-spesialister med avgrenset oppdrag.

Hovedregelen skal være fast ansettelse

Hva mener Tekna om innleie?

– Som fagforening har Tekna støttet innskjerpelsene for innleie fra bemanningsbyrå, som gjør det vanskeligere for bedriftene å leie inn arbeidskraft i stedet for å ansette fast. Hovedregelen skal være fast ansettelse, og at virksomhetene i størst mulig grad bygger egen kompetanse. Men samtidig er det viktig at vi ikke får et regelverk som er så vidt at det virker mot sin hensikt, og som treffer bredere enn sitt formål.

Det har derfor vært en viktig nyansering at regjeringen parallelt har unntaket for spesialistkompetanse. Dette vil kunne bli avgjørende for mange virksomheter, siden slik kompetanse gjerne er kostbar å bygge opp, og behovet for slik spesialistkompetanse ofte er tidsavgrenset. Vi opplever at Tekna er blitt lyttet til, blant annet ved at øvre grense for innleie er satt til tre år. Etter tre år kan den innleide nemlig kreve fast ansettelse i innleievirksomheten.

Støtter presisering i innleieforskrift

Kan det gis dispensasjon fra reglene om innleie?

– Det er mulig for arbeidsgiver og tillitsvalgte å inngå avtale om utvidet bruk av innleie fra bemanningsbyrå. I slike tilfeller inngår de tillitsvalgte og arbeidsgiver en egen avtale om dette. En forutsetning er at virksomheten har tariffavtale med en fagforening som har minimum 10 000 medlemmer. Tanken bak en slik avtale er at arbeidsgivere og tillitsvalgte ut fra lokale vurderinger ofte har best kompetanse til å ivareta både fast ansatte og innleide.

Ved inngåelse av slike avtaler er det viktig at det kommer fram at hovedregelen uansett er fast bemanning, at avtalene for innleie er tidsbegrenset, og at avtalen er oppe jevnlig til drøfting. Tekna har utviklet en veileder for tillitsvalgte om dette, et nettkurs, og oppfordrer tillitsvalgte til å kontakte Teknas jurister ved inngåelse av slike avtaler.

Har du spørsmål rundt innleie? Kontakt Tekna på [email protected].

Les også