Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Å få sitt eget hus var en viktig merkesak for Ingeniørforeningen for hundre år siden. Gleden var derfor stor da Ingeniørenes Hus i Kronprinsens gate i Oslo ble åpnet av Kong Haakon VII i 1932.

Teknas historie

Tekna har en rik og spennende historie. I stiftelsesåret 1874 hadde foreningen ni medlemmer. I dag, snart 150 år senere, har medlemstallet passert 105 000. Her finner du høydepunkter fra vår historie, medlemsutmerkelser og bragder. 

Teknas historie kort fortalt

1874 - Etablering av Den Norske Ingeniør- og Arkitektforening (N.I.A.F.). Foreningen ble stiftet av ingeniør og arkitekt Peter Andreas Blix. Den første store merkesaken var etablering av en teknisk høgskole i Norge.

1900 - Stortinget beslutter å opprette en teknisk høgskole.

1910 - Norges Tekniske Høyskole i Trondheim står ferdig.

1912 - Foreningen blir en ren ingeniørforening under navnet Den Norske Ingeniørforening (N.I.F.) og får et lønnet sekretariat. Foreningens første Representantskap avholdes, og det første Hovedstyret velges.

1918 - Den første generalsekretæren blir ansatt.

1921 - Foreningen vedtar etiske retningslinjer.

1932  -H.M kong Haakon innvier Ingeniørenes Hus i Oslo

1935 - Yngres utvalg etableres.

1938 - Avtale om normalkontrakt for ingeniører inngås med Industriforbundet.

1947 - "Drammensforslaget" vedtas på R-møtet. Med dette får foreningen et lønnsarbeid som er samlet i sekretariatet, under Hovedstyrets ledelse.

1949 - "Sivilingeniør" blir en lovbeskyttet profesjonstittel.

1955 - Kursstyret etableres.

1959 - Kursdagene ved NTH (nå NTNU) arrangeres for første gang.

1968 - Den første streiken i foreningens historie. 144 medlemmer i Telegrafverket og Statens Vegvesen streiker i to måneder.

1969 - Det åpnes for studentmedlemskap.

1969 - Etisk råd etableres.

1970 - Fagstyret (senere Fagutvalget) etableres.

1973 - Foreningen skifter navn til Norske Sivilingeniørers Forening, men beholder forkortelsen NIF.

1975 - Foreningens første distriktskontor etableres i Trondheim.

1989 - NIF-barnehage etableres i Drammen.

1990 - Berit Kvæven velges til foreningens første kvinnelige president.

1990 - NIF introduserte det første "Renere produksjon"-programmet i Øst-Europa, i Polen .

1991 - Det første studentlandsmøtet avholdes (senere studentenes årsmøte).

1992 - Streik i privat sektor. 1207 medlemmer streiker i 10 dager.

1997 - AF sprekker, og Akademikerne etableres, med NIF som en av stifterne.

1999 - R-møtet vedtar at foreningens grunnorganisasjon består av fire likeverdige søyler, lønnssiden, fagsiden, avdelingene og studentene.

2004 - Foreningen skifter navn fra NIF til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

2012 - Tekna er i sterk vekst, og passerer 60 000 medlemmer.

2015  - Den sterke organisasjonsveksten fortsetter. Tekna har nå over 70 000 medlemmer.

2016 - Tekna og Akademikerne får etter mangeårig kamp gjennomslag for endring av statens lønnssystem i statlig sektor.

2020 - Tekna passerer 86 000 medlemmer.

2023 - Tekna runder 100 000 medlemmer.