Teknas historie

Tekna er en av Norges eldste profesjonsforeninger, og ble grunnlagt av Peter Andreas Blix i 1874. Her kan du lese mer om viktige milepæler i foreningens historie.

1874

Etablering av Den Norske Ingeniør- og Arkitektforening (N.I.A.F.) Foreningen ble stiftet av ingeniør og arkitekt Peter Andreas Blix. Den første store merkesaken var etablering av en teknisk høgskole i Norge.

1900

Stortinget beslutter å opprette en teknisk høgskole.

1910

Norges Tekniske Høyskole i Trondheim står ferdig.

1912

Foreningen blir en ren ingeniørforening under navnet Den Norske Ingeniørforening (N.I.F.) og får et lønnet sekretariat. Foreningens første Representantskap avholdes, og det første Hovedstyret velges.

1918

Den første generalsekretæren blir ansatt.

1921

Foreningen vedtar etiske retningslinjer.

1935

Yngres utvalg etableres.

1938

Avtale om normalkontrakt for ingeniører inngås med Industriforbundet.

1947

"Drammensforslaget" vedtas på R-møtet. Med dette får foreningen et lønnsarbeid som er samlet i sekretariatet, under Hovedstyrets ledelse.

1949

"Sivilingeniør" blir en lovbeskyttet profesjonstittel.

1955

Kursstyret etableres.

1959

Kursdagene ved NTH (nå NTNU) arrangeres for første gang.

1968

Den første streiken i foreningens historie. 144 medlemmer i Telegrafverket og Statens Vegvesen streiker i to måneder.

1969

Det åpnes for studentmedlemskap.

1969

Etisk råd etableres.

1970

Fagstyret (senere Fagutvalget) etableres.

1973

Foreningen skifter navn til Norske Sivilingeniørers Forening, men beholder forkortelsen NIF.

1975

Foreningens første distriktskontor etableres i Trondheim.

1989

NIF-barnehage etableres i Drammen.

1990

Berit Kvæven velges til foreningens første kvinnelige president.

1990

NIF introduserte det første "Renere produksjon"-programmet i Øst-Europa, i Polen .

1991

Det første studentlandsmøtet avholdes (senere studentenes årsmøte).

1992

Streik i privat sektor. 1207 medlemmer streiker i 10 dager.

1997

AF sprekker, og Akademikerne etableres, med NIF som en av stifterne.

1999

R-møtet vedtar at foreningens grunnorganisasjon består av fire likeverdige søyler, lønnssiden, fagsiden, avdelingene og studentene.

2004

Foreningen skifter navn fra NIF til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

2012

Tekna er i sterk vekst, og passerer 60 000 medlemmer.

2015 

Den sterke organisasjonsveksten fortsetter. Tekna har nå over 70 000 medlemmer.

2016

Tekna og Akademikerne får etter mangeårig kamp gjennomslag for endring av statens lønnssystem i statlig sektor.

2020

Tekna er i sterk vekst, og passerer 85 000 medlemmer. 

 

Sist oppdatert: 21. september 2020