Teknas historie

Tekna er en av Norges eldste profesjonsforeninger, og ble grunnlagt av Peter Andreas Blix i 1874. Her kan du lese mer om foreningens historie og viktige milepæler.

Teknas historie kort fortalt

1874 - Etablering av Den Norske Ingeniør- og Arkitektforening (N.I.A.F.) Foreningen ble stiftet av ingeniør og arkitekt Peter Andreas Blix. Den første store merkesaken var etablering av en teknisk høgskole i Norge.

1900 - Stortinget beslutter å opprette en teknisk høgskole.

1910 - Norges Tekniske Høyskole i Trondheim står ferdig.

1912 - Foreningen blir en ren ingeniørforening under navnet Den Norske Ingeniørforening (N.I.F.) og får et lønnet sekretariat. Foreningens første Representantskap avholdes, og det første Hovedstyret velges.

1918 - Den første generalsekretæren blir ansatt.

1921 - Foreningen vedtar etiske retningslinjer.

1932  -H.M kong Haakon innvier Ingeniørenes Hus i Oslo

1935 - Yngres utvalg etableres.

1938 - Avtale om normalkontrakt for ingeniører inngås med Industriforbundet.

1947 - "Drammensforslaget" vedtas på R-møtet. Med dette får foreningen et lønnsarbeid som er samlet i sekretariatet, under Hovedstyrets ledelse.

1949 - "Sivilingeniør" blir en lovbeskyttet profesjonstittel.

1955 - Kursstyret etableres.

1959 - Kursdagene ved NTH (nå NTNU) arrangeres for første gang.

1968 - Den første streiken i foreningens historie. 144 medlemmer i Telegrafverket og Statens Vegvesen streiker i to måneder.

1969 - Det åpnes for studentmedlemskap.

1969 - Etisk råd etableres.

1970 - Fagstyret (senere Fagutvalget) etableres.

1973 - Foreningen skifter navn til Norske Sivilingeniørers Forening, men beholder forkortelsen NIF.

1975 - Foreningens første distriktskontor etableres i Trondheim.

1989 - NIF-barnehage etableres i Drammen.

1990 - Berit Kvæven velges til foreningens første kvinnelige president.

1990 - NIF introduserte det første "Renere produksjon"-programmet i Øst-Europa, i Polen .

1991 - Det første studentlandsmøtet avholdes (senere studentenes årsmøte).

1992 - Streik i privat sektor. 1207 medlemmer streiker i 10 dager.

1997 - AF sprekker, og Akademikerne etableres, med NIF som en av stifterne.

1999 - R-møtet vedtar at foreningens grunnorganisasjon består av fire likeverdige søyler, lønnssiden, fagsiden, avdelingene og studentene.

2004 - Foreningen skifter navn fra NIF til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.

2012 - Tekna er i sterk vekst, og passerer 60 000 medlemmer.

2015  - Den sterke organisasjonsveksten fortsetter. Tekna har nå over 70 000 medlemmer.

2016 - Tekna og Akademikerne får etter mangeårig kamp gjennomslag for endring av statens lønnssystem i statlig sektor.

2020 - Tekna passerer 86 000 medlemmer.