Foreningens presidenter

Lise Lyngsnes Randeberg 2013 –
Marianne Harg 2005 – 2013
Gunnar Berg      2001 – 2005
Einar E. Madsen               1997 – 2001
Odd R. Lorentsen 1993 – 1997
Berit Kvæven    1990 – 1993
Sven A. Holmsen            1986 – 1990
Tor Valeur          1983 – 1986
Olav S. Nedenes             1981 – 1983
Jon C. Walter    1978 – 1981
Ludvig Nøstdal 1974 – 1978
Finn Rafn            1972 – 1974
Per H. Ulstad     1968 – 1972
Ole M. Irgens    1965 – 1968
Ove Skaug          1962 – 1965
Finn Rafn            1960 – 1962
Asbjørn Aass     1956 – 1960
Karl Olsen          1952 – 1956
H. Eeg-Henriksen            1948 – 1952
C.E. Mathiesen 1946 – 1948
Aage W. Owe    1945 – 1946
Sist oppdatert: 28. oktober 2014