Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 199 treff
 1. Bærekraftig skogbruk

  Steel fra Sabima som forteller om hvordan vi kan stanse tapet av det biologiske mangfoldet i skogene våre ... en bedre forvaltning av skogen er sentralt for å stanse tap av biologisk mangfold i Norge. Klarer vi ikke...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 9. feb. 2022 Streaming
 2. Alt du lurer på om streik i privat sektor

  ...streik Hvilke konsekvenser har det for mitt arbeidsforhold at jeg er tatt ut i streik? Har jeg tilgang ... arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening setter i verk arbeidsstans for å tvinge fram en løsning av en streik. I...

  Tema
 3. Lager dyrefor av tare og granspon

  bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse, samt stanse tap av artsmangfold. Lidenskapen ... går rett inn under bærekraftsmål nummer 15 om å stanse avskoging. Bedre kjøtt og melk Fôret har blitt...

  Artikkel Tekna Magasinet 27. feb. 2023
 4. – Hendelsen har hatt mye å si i ettertid

  Hydrogenlekkasjen på ammoniakkfabrikken på Herøya i 1985 førte til eksplosjon ... at man setter opp sikkerhetsbarrierer som kan stanse slike hendelser og også designer anleggene for...

  Artikkel Kursinnsikt 31. aug. 2023
 5. Naturkrisen - slik påvirkes norske bedrifter

  Canada. Der skal verdens land bli enige om hvordan stanse tapet av natur, og utarbeide bindende avtaler for ... arbeidsplasser, økt eksport og verdiskaping. Les også Vi må stanse naturtapet for å redde kloden Krever mål og handling...

  Artikkel Tekna Magasinet 21. nov. 2022
 6. Her skapes det jobber - får ikke nok eksperter

  – Jeg tror alle her er stolte over å være en del av en så suksessfull ... optimalisere produksjon og reduserer risikoen for driftsstans. Sund sammenligner det selskapet gjør, med digitaliseringen...

  Artikkel Tekna Magasinet 10. sep. 2021
 7. - Viktigste statsbudsjett på lenge

  Tekna har store forventninger til statsbudsjettet, som legges frem 7. oktober. - Pandemien vil ... sier Randeberg. - Stans ABE-reformen Tekna håper regjeringen vil gå inn for å stanse avbyråkratiserings...

  Artikkel Aktuelt 5. okt. 2020
 8. En streik i Oslo vil ramme bredt

  Dersom meklingen ikke fører til enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune, tas 147 ... onen som tilrettelegger for skolene blir også stanset. Mål om enighet Akademikerne varsler nå at psykologer...

  Artikkel Aktuelt 18. mai 2022
 9. Rettigheter som permittert eller arbeidssøkende

  ...forbindelse med midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Arbeidsgiveren slipper å betale deg lønn når ... og arbeidstakers interesse at arbeidsforholdet ikke bringes til opphør permanent ved oppsigelse. Ved...

  Tema
 10. Tekna vant fram om konkurranseklausuler

  Tekna har i lang tid kjempet for å få en lovregulering av konkurranseklausuler i arbeidsmarkedet. ... ikke vare i mer enn 12 måneder etter at arbeidsforholdet opphører, og arbeidstager får 100 prosent lønn...

  Artikkel Aktuelt 25. nov. 2015
 11. Arbeidstakers rettigheter rundt koronaviruset

  ...forbindelse med midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Arbeidsgiveren slipper å betale deg lønn når ... og arbeidstakers interesse at arbeidsforholdet ikke bringes til opphør permanent ved oppsigelse. Ved...

  Tema
 12. Nådd pensjonsalder – men ønsker å jobbe videre?

  ...arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd). Retten til disse opphører uansett ved 67 år, er en eldre enn dette er det ... Generelt vil disse opphøre når du slutter i jobb. En del forsikringer kan også opphøre ved en viss alder...

  Artikkel Råd og tips 20. des. 2021
 13. Permittering

  ...driftsinnskrenkninger på grunn av avsetningsvansker, eller driftsstans, slik at arbeidstakeres ressurser ikke kan brukes ... skyldes en midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Hvis forholdene under permittering endres slik...

  Artikkel Råd og tips 11. mai 2023
 14. - IKT-sikkerhet på sokkelen må prioriteres

  Både Petroleumstilsynet og Arbeids- og sosialdepartementet får kritikk fra Riksrevisjonen ... avvik. Ptil bruker ikke virkemidlene sine, som stans av virksomhet og tvangsmulkt, når det er behov for...

  Artikkel Aktuelt 15. jan. 2019
 15. Hvordan er det å jobbe i Norge??

  ...arbeidslivet her: Vi har rett til å si fra om arbeidsforholdene Alexander Iversen, som er rådgiver i Tekna ... med i laget. – Vi har rett til å påvirke arbeidsforholdene som arbeidstakere gjennom våre fagforeninger...

  Artikkel Tekna Magasinet 6. juni 2023
 16. Sjekkliste for arbeidskontrakt

  ...rettigheter og plikter du og arbeidsgiver har i arbeidsforholdet. Du bør derfor lese nøye gjennom arbeidsavtalen ... 14-5 inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven § 14-6 regulerer minimumskrav...

  Artikkel Råd og tips 1. juni 2021
 17. Konkurransebegrensende klausuler

  ...om hva som kan skje etter at du avslutter arbeidsforholdet ditt. Arbeidsmiljølovens regler er klare, ... avtale i arbeidsforhold som legger begrensninger på hva en ansatt kan gjøre etter endt arbeidsforhold. Et...

  Artikkel Råd og tips 30. juni 2023
 18. - Konkurranseklausuler gjelder ikke under permittering

  ...som gir deg friheten til raskt å avslutte arbeidsforholdet. - Konkurranseklausul ikke gjeldene ved oppsigelse ... forpliktelser i arbeidsforholdet har gitt arbeidstaker rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet Dette betyr...

  Artikkel Aktuelt 25. mai 2020
 19. Sterk pågang etter juridiske tjenester i Tekna

  ...komme i en utfordrende situasjon – enten i ditt arbeidsforhold eller privat. Fra enkle spørsmål om lønn til ... oppstå i et langt arbeidsliv. Send spørsmål om arbeidsforhold til: [email protected], eller kontakt juridisk...

  Artikkel Aktuelt 17. feb. 2023
 20. Trusselnivået har økt drastisk. Slik kan Norge bli angrepet

  Norge er et svært digitalisert land, og blir daglig utsatt for angrep Her er de ... jernbanenettet i Tyskland som førte til at togtrafikken stanset i nesten tre timer, har vært en vekker for mange...

  Artikkel Kursinnsikt 9. nov. 2022
 21. Teknas måldokumenter og foreningspolitiske mål

  Last ned som pdf: Teknas måldokumenter Teknas måldokumenter Vedtatt på ... kompetanse ved at livslang læring blir en del av arbeidsforholdet. Tekna skal jobbe for et inkluderende, likestilt...

  Artikkel 30. okt. 2023
 22. Alt du lurer på om streik i SAN

  ...streik Hvilke konsekvenser har det for mitt arbeidsforhold at jeg er tatt ut i streik? Har jeg tilgang ... forpliktet til å streike. Streik innebærer at arbeidsforholdet blir midlertidig suspendert. Det betyr at...

  Tema
 23. Bedrifter sniker seg unna lønnsplikt ved konkurranseklausuler

  ...om arbeidstaker ble aksjonær som følge av arbeidsforholdet eller som følge av en finansiell investering ... som regel direkte sammenheng med den ansattes arbeidsforhold. Konkurranseklausulen skal da være i samsvar...

  Artikkel Aktuelt 3. mars 2023
 24. Satellittovervåking av regnskogen

  Regnskogene er avgjørende for livet på jordkloden. Norge har gjort en innsats ... klimapanel (IPCC) halvere utslippene av fossilt brensel, stanse all avskoging og hvert år øke skogdekket med et...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 15. sep. 2021 Streaming
 25. Norge må gå i front

  Skal vi sitte og vente på at EU går i bresjen når det gjelder sirkulær ... istedenfor å eie bil. Middle For noe må skje for å stanse den uforsvarlige bruken av ressursene våre. Circularity...

  Artikkel Tekna Magasinet 8. mai 2023