Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 219 treff
 1. Dette bør du vite om sluttavtaler

  ...arbeidstaker og arbeidsgiver i forbindelse med at arbeidsforholdet ønskes avsluttet, f.eks. ved nedbemanning ... regulerer alle forhold mellom partene frem til opphørstidspunktet, og er bindende for begge parter. Det er...

  Artikkel Råd og tips 15. des. 2021
 2. Elbiler i et livsløpsperspektiv

  Hvor stort er utslippene? Er elbiler bedre for klima og miljø sammenlignet med bensin- og dieselbiler? Med bruk av livsløpsperspektivet ... blant annet samarbeidet med Nobelprisvinner i kjemi Stan Whittingham.

  Artikkel Bio- og klimabloggen 29. sep. 2021 Streaming
 3. -Vi trenger et grønt taktskifte

  -Tekna tar bærekraft på alvor. Klimautfordringene må løses både globalt ... grønt taktskifte. Reduksjon i klimagassutslipp, stans i tap av naturmangfold og bærekraftig utvikling...

  Artikkel Politisk 12. jan. 2022
 4. Utfordrende for konsulenter som driver virksomhet alene

  ...avgjørende. De to kanskje viktigste kjennetegnene på arbeidsforhold er at oppdragsgiver/arbeidsgiver har styring ... for de tilfeller det dreier seg om et reelt arbeidsforhold, anbefaler Tekna konsulenter som har drevet...

  Artikkel Tema: Ledelse og utvikling 15. mai 2024
 5. Pause i forhandlinger på kommunal sektor

  Hovedavtalen inntil regjeringens innskjerpede tiltak opphører. Pause i arbeidstidsforhandlingene KS og lærerorganisasjonene ... opp igjen når regjeringens innskjerpede tiltak opphører. Avtalen vil gjelde på ettervirkning inntil forhandlingene...

  Artikkel Aktuelt 14. des. 2021
 6. Alt du lurer på om streik i privat sektor

  ...streik Hvilke konsekvenser har det for mitt arbeidsforhold at jeg er tatt ut i streik? Har jeg tilgang ... arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening setter i verk arbeidsstans for å tvinge fram en løsning av en streik. I...

  Tema
 7. Hva har du gjort med pensjonsopptjening fra sommerjobben?

  ...til pensjon. Dette gjelder også for kortere arbeidsforhold som sommerjobb. Det er derfor lurt å sette ... pensjonsordning vil pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold samles hos dennes pensjonsleverandør. Du kan...

  Artikkel Råd og tips 8. nov. 2023
 8. Bærekraftig skogbruk

  Steel fra Sabima som forteller om hvordan vi kan stanse tapet av det biologiske mangfoldet i skogene våre ... en bedre forvaltning av skogen er sentralt for å stanse tap av biologisk mangfold i Norge. Klarer vi ikke...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 9. feb. 2022 Streaming
 9. Lager dyrefor av tare og granspon

  bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse, samt stanse tap av artsmangfold. Lidenskapen ... går rett inn under bærekraftsmål nummer 15 om å stanse avskoging. Bedre kjøtt og melk Fôret har blitt...

  Artikkel Tekna Magasinet 27. feb. 2023
 10. Endringer i arbeidsmiljøloven

  Fra og med 1. juli 2024, kommer det flere endringer i arbeidsmiljøloven. Her finner du ... i arbeidsmiljøloven. Forutsigbare og trygge arbeidsforhold Endringene i arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver...

  Artikkel Aktuelt 25. juni 2024
 11. Åpenhetsloven

  ...grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering ... grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har startet kartleggingen av våre leverandørkjeder...

  Artikkel 6. feb. 2023
 12. Om streik i staten 2024

  Her forklarer vi hvorfor det ble streik, hva Tekna og Akademikerne mener om streiken, og hva ... tariffavtalen gjeninntrer når lovlig arbeidskamp stanses som følge av vedtak om tvungen lønnsnemnd, frem...

  Artikkel 19. juni 2024
 13. Tekna Realfagslærene

  Ved å bli med i nettverket får du Delta gratis på våre seminarer, kurs ... utvalgte aktiviteter Tekna-medlemmers lønns- og arbeidsforhold ivaretas av Tekna kommunes nettverk for skoler...

  Tema
 14. - Viktigste statsbudsjett på lenge

  Tekna har store forventninger til statsbudsjettet, som legges frem 7. oktober. - Pandemien vil ... sier Randeberg. - Stans ABE-reformen Tekna håper regjeringen vil gå inn for å stanse avbyråkratiserings...

  Artikkel Aktuelt 5. okt. 2020
 15. Tekna vant fram om konkurranseklausuler

  Tekna har i lang tid kjempet for å få en lovregulering av konkurranseklausuler i arbeidsmarkedet. ... ikke vare i mer enn 12 måneder etter at arbeidsforholdet opphører, og arbeidstager får 100 prosent lønn...

  Artikkel Aktuelt 25. nov. 2015
 16. – Hendelsen har hatt mye å si i ettertid

  Hydrogenlekkasjen på ammoniakkfabrikken på Herøya i 1985 førte til eksplosjon ... at man setter opp sikkerhetsbarrierer som kan stanse slike hendelser og også designer anleggene for...

  Artikkel Kursinnsikt 31. aug. 2023
 17. Permittering

  ...driftsinnskrenkninger på grunn av avsetningsvansker, eller driftsstans, slik at arbeidstakeres ressurser ikke kan brukes ... skyldes en midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Hvis forholdene under permittering endres slik...

  Artikkel Råd og tips 11. mai 2023
 18. Alt du lurer på om streik i staten

  ...streik Hvilke konsekvenser har det for mitt arbeidsforhold at jeg er tatt ut i streik? Har jeg tilgang ... forpliktet til å streike. Streik innebærer at arbeidsforholdet blir midlertidig suspendert. Det betyr at...

  Tema
 19. Rettigheter som permittert eller arbeidssøkende

  ...forbindelse med midlertidig driftsinnskrenkning eller driftsstans. Arbeidsgiveren slipper å betale deg lønn når ... og arbeidstakers interesse at arbeidsforholdet ikke bringes til opphør permanent ved oppsigelse. Ved...

  Tema
 20. Her skapes det jobber - får ikke nok eksperter

  – Jeg tror alle her er stolte over å være en del av en så suksessfull ... optimalisere produksjon og reduserer risikoen for driftsstans. Sund sammenligner det selskapet gjør, med digitaliseringen...

  Artikkel Tekna Magasinet 10. sep. 2021
 21. Forening av fag, lønn og politikk?

  Ingeniørforeningen som klaget på sine lønns- og arbeidsforhold, fikk hjelp av Jens Bache-Wiig (Foto: NTB) ... skulle involvere seg i spørsmål om lønns- og arbeidsforhold. I ledelsen for Ingeniørforeningen ble dette...

  Artikkel Tekna Magasinet 6. mai 2024
 22. - IKT-sikkerhet på sokkelen må prioriteres

  Både Petroleumstilsynet og Arbeids- og sosialdepartementet får kritikk fra Riksrevisjonen ... avvik. Ptil bruker ikke virkemidlene sine, som stans av virksomhet og tvangsmulkt, når det er behov for...

  Artikkel Aktuelt 15. jan. 2019
 23. Rekordmange vil etablere Tekna-grupper

  Tekna har nå 1 100 lokale grupper, og antallet stiger i rekordfart. – Bare hittil ... for å ha et ryddigere system for å diskutere arbeidsforhold. Selskapet vårt er et ganske ungt og lite selskap...

  Artikkel Aktuelt 24. apr. 2024
 24. Konkurransebegrensende klausuler

  ...om hva som kan skje etter at du avslutter arbeidsforholdet ditt. Arbeidsmiljølovens regler er klare, ... avtale i arbeidsforhold som legger begrensninger på hva en ansatt kan gjøre etter endt arbeidsforhold. Et...

  Artikkel Råd og tips 30. juni 2023
 25. Sjekkliste for arbeidskontrakt

  ...rettigheter og plikter du og arbeidsgiver har i arbeidsforholdet. Du bør derfor lese nøye gjennom arbeidsavtalen ... 14-5 inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Arbeidsmiljøloven § 14-6 regulerer minimumskrav...

  Artikkel Råd og tips 17. juni 2024