Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lars Olav Grøvik
Tekna-president Lars Olav Grøvik er opptatt av bærekraft.

Politisk

-Vi trenger et grønt taktskifte

Publisert: 12. jan. 2022

-Tekna tar bærekraft på alvor. Klimautfordringene må løses både globalt og nasjonalt.

Dette understreket Tekna-president Lars Olav Grøvik i en høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité for kort tid siden. Tema var Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Tekna-presidenten viste til vedtaket i foreningens representantantskapsmøte, som er grunnlaget for at man nå setter i gang en omfattende bærekraftsatsing i Tekna som skal gjennomsyre alle sider ved virksomheten.

-Et stykke å gå

-For det første mener Tekna at vi ikke bare trenger et grønt skifte, men et grønt taktskifte. Når det gjelder blant annet naturmangfold, klimautslipp og utvikling av nye næringer, har vi enda et stykke å gå. Når det gjelder samhandling må vi heve oss,  slik bærekraftsmål 17 setter fokus på, og meldingen selv peker på. Planen peker på gode tiltak, men Tekna mener at vi må styrke vår evne til samhandling utover det planen legger opp til, sa Grøvik.

Kunnskapsbasert arbeid

Han viste også til hvor viktig det er å arbeide kunnskapsbasert for å skape et grønt taktskifte. Reduksjon i klimagassutslipp, stans i tap av naturmangfold og bærekraftig utvikling handler om dyp forståelse av den fysiske verden og vår innvirkning på den.

Realfagsløft må inngå

-Tekna mener derfor at et realfagsløft bør inngå som en del av handlingsplanen. Vi trenger et løft som går fra barnehage, gjennom hele utdanningsløpet og inn i arbeidslivet. Tekna ber også om et krafttak for bærekraft som overordna satsing i Langtidsplanen for forsking og høgare utdanning, som skal vere ferdig høsten 2022. Dette må følges opp med økte bevilgninger, og det må ses i sammenheng med det arbeidet som skjer i EU, presiserte Grøvik.

Se kurs innen bærekraft

Flertallet av studentene jobber med bærekraft

 

Les også