Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Regnskog i New Guinea

Satellittprogrammet til Norges internasjonale klima- og skoginitiativ (NCFI) dekker alle de store skogregionene i verden og har over 25 000 brukere. llustrasjonsfoto fra New Guinea: GettyImages

Norske satellittdata redder regnskog – en stor suksess

Daglige høyoppløselige satellittbilder er blitt et viktig verktøy for beskyttelse av tropiske skoger. Kongsberg Satellite Services ønsker å fjerne barrierer for at enda flere kan ta i bruk dataene.

Uten stans i avskoging og uten planting av ny skog har FNs klimapanel sagt at det er umulig å nå målet om å begrense global oppvarming til 2 grader. Gjennom Norges internasjonale klima- og skoginitiativ (NICFI), utlyste den norske regjeringen i 2020 en kontrakt for anskaffelse av satellittbilder, der målet er å redusere og reversere avskoging av tropisk skog. Kontrakten, som varer i fire år, ble tildelt Kongsberg Satellite Services (KSAT), sammen med deres partnere Planet og Airbus.

Den 18. januar kommer Charlotte Bishop, leder for programmet og ekspert på jordobservasjon i KSAT til Oslo for å fortelle om selskapets rolle i NICFI-programmet. Det skjer under Teknologidagen som arrangeres av Tekna.

Kvinne med mørkt hår
Charlotte Bishop er ekspert på jordobservasjon i Kongsberg Satellite Services AS.

Kan oppdage skogkriminalitet

Ifølge klima- og skoginitiativet som hører under Klima- og miljødepartementet har programmet vært svært vellykket. Det konkluderte en ekstern evaluering med i fjor.

Der fremgår det at den tropiske avskogingen i flere av klima- og skoginitiativets viktigste samarbeidsland går nedover. Dette gjelder blant annet i Indonesia, Brasil og Colombia. På globalt nivå går imidlertid avskogingen opp.

I desember i fjor ble klart at Norge gjennom vil bidra med totalt 100 millioner kroner til en ny fase av programmet i opptil fire år. Dette skjer i et samarbeid med Bezos Earth Fund – et fond stiftet av Amazon-gründeren Jeff Bezos i 2020 for å støtte innsats mot klimaendringer. Målet er å fortsette å gi verden gratis tilgang til høyoppløselige satellittdata for å støtte innsatsen for å stoppe ødeleggelsen av verdens regnskoger.

I det forrige programmet bidro Norge med 43 millioner dollar gjennom NICFI.

Charlotte Bishop i KSAT er  ikke i tvil om at satellittdataprogrammet har vært en suksess.

– NICFI Satellite Data Program gjør tilgjengelig 45 millioner kvadratkilometer med satellittdata hver måned over den tropiske skogregionen mellom 30 grader nord og sør. Programmet samarbeider med brukere, nøkkelpartnere og interessenter, inkludertmyndigheter og FN, for å bygge kunnskap, ressurser og hjelpe til med å spre bruken av programmet.

Ifølge Bishop kan alle få tilgang til og bruke dataene.

– Over 25 000 brukere har registrert seg for å se og laste ned dataene. Tusenvis flere har tilgang gjennom Global Forest Watch, en åpen kildekode-nettapplikasjon for å overvåke globale skoger. Brukergrupper inkluderer regjeringer, forskere, akademikere, frivillige organisasjoner, privat sektor, media og urfolkssamfunn.

Hvem som helst kan nå følge med på om det for eksempel oppstår nye veier inn i avsidesliggende, tropisk regnskog. Eller om det ulovlig hugges ned skog, skogbranner eller skjer ulovlig gruvedrift, samt annen lyssky aktivitet. Kommersielle virksomheter kan overvåke sine egne avskogingsforpliktelser og gjøre analyser ut fra dataene. Satellittdataene kan også brukes av regjeringer i deres forvaltning og forståelse av land- og skogområder.

«Alltid på» og god oppløsning

Jordobservasjonseksperten opplyser at satellittdataene som brukes i NICFI Satellite Data Program samles inn fra Planets PlanetScope-satellitter med 3-5 meters  oppløsning. Det er over 150 PlanetScope-satellitter for øyeblikket i bane, noe som gjør det mulig å få daglige bilder fra verdens tropiske skoger.

Satellitbilde av skog i Kongo nov 2020
To bilder fra Kongo – med to års mellomrom viser omfanget av ulovlig gruvedrift som har ført til omfattende avskoging i området. Det første satellittbildet er fra november 2020.
Satellittbilde skog Kongo  nov 2022
Satellittbildet fra november 2022 viser utviklingen siden 2020, hvordan det er hogget ulovlig i et område i regnskogen i Kongo.

– Dette er en stor fordel i og med at dataene i satellitt-programmet er det beste av bildene samlet i én måned. På den måten blir det en sammenhengende mosaikk over hele regionen.

I og med at det tas regelmessige bilder over alle globale landmasser, trenger ikke brukere be om at det skal samles bilder fra bestemte områder. Bildene er allerede tilgjengelige i og med at PlanetScope-satellittene alltid er på.

Tidligere har påvirkning fra skyer på satellittbilder vært utfordrende i tropiske områder.

– Nå bidrar den daglige innsamlingen av dataene til å redusere denne påvirkningen, sier hun.

Må gjøre tilgangen enklere

Bishop mener innsamling og analyse av satellittbilder er et uvurderlig verktøy for å forstå og bekjempe avskoging. Aktiviteten kan utfylle og støtte andre landbaserte kampanjer.

– Denne teknologien har mange bruksområder, men kunnskapen og forståelsen av verdien den bringer, er ikke like godt kjent. Vi jobber med å redusere barrierene for tilgang, sier hun.

Fra starten av programmet reduserte den norske regjeringen to barrierer, nemlig kostnad og datalisenser. Det har ført til at flere har kunnet dra nytte av dataene.

– Med både satellitter og muligheter, er ikke utfordringen selve dataene. Det må derimot gjøres noe med investeringene og datamodellene for å sikre at så mange som mulig kan fortsette å bruke satellitt-teknologien, sier hun.