Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Lise Lyngsnes Randeberg, President i Tekna ser inn i kamera med en dus bakgrunn

Aktuelt

- Viktigste statsbudsjett på lenge

Publisert: 5. okt. 2020

Tekna har store forventninger til statsbudsjettet, som legges frem 7. oktober. - Pandemien vil prege oss gjennom hele neste år. Nå må vi sikre arbeidsplasser ved å holde aktivitets- og omstillingstrykket oppe, og ved å øke satsingen på kompetanse, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

Tekna-lederen forventer nå et budsjett der innovasjon og forskning prioriteres.

- Vi står midt i en alvorlig pandemi, og svært mange er i dag permittert eller nedbemannet. Det er viktig at vi i en slik situasjon øker satsingen på innovasjon, næringsutvikling og forskning, sier Randeberg.

Hun er glad for at regjeringen har signalisert at den ønsker å forlenge ordningen som gjør det mulig for arbeidsledige å ta studier, og samtidig motta dagpenger.

- Ved forrige oljekrise var det nettopp muligheten til å ta utdanning mens man mottok dagpenger som ble etterlyst da våre medlemmer mistet jobben. Det handler å kunne fylle på kompetanse slik at de som har mistet jobben eller er permitterte kan toppe kompetansen sin mens de er arbeidssøkende. Kompetanse er den viktigste kapitalen arbeidstakere har, sier Randeberg. 

Øke satsing på bransjeprogrammer

Tekna ønsker at bransjeprogrammene for kompetanseutvikling videreføres gjennom 2021. Programmene, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider, har til hensikt å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Det gjelder innen olje og gass og innen elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen.  

- Det er svært viktig at våre fremste kompetansemiljøer mobiliseres til å gi korte, treffsikre og fleksible tilbud til gruppene med høy utdanning innen disse bransjene, sier Randeberg.  

Tekna har bedt om at det bevilges midler til videreføring av programmene neste år, med 30 millioner per program.

Ønsker to anlegg

Tekna er positive til at regjeringen ønsker å finansiere karbonfangst ved Norcem i Brevik og lagring av CO2 i Nordsjøen, men understreker at dette ikke må redusere ambisjonene om et anlegg nummer to.

– Dette er en viktig beslutning for industrimiljøene som har jobbet med dette i lang tid. Samtidig er vi svært utålmodige etter å få på plass et anlegg nummer to, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.  

Hun mener det er viktig å få med Europa i satsingen på karbonfangst og -lagring (CCS).

- Vi er avhengig av markeder utenfor Norges grenser for at CCS skal lykkes. Tekna vil gjennom sitt internasjonale arbeid og nettverk jobbe for å få EU med på laget. Å få på plass en fullskala verdikjede for CCS vil være avgjørende for at vi skal nå de klimaambisjonene vi har satt oss, sier Randeberg.

- Stans ABE-reformen

Tekna håper regjeringen vil gå inn for å stanse avbyråkratiserings –og effektiviseringsreformen (ABE-reformen).

- Vi må skjerme UH-sektoren fra ytterligere ostehøvelkutt. Vi har nok eksempler som viser at det ikke lenger er tilstrekkelig med kun en evaluering av reformen, men at den må stoppes. Flate effektiviseringskutt bør ikke videreføres i statsbudsjettet, sier Randeberg.

Hun mener flate kutt får betydelig konsekvenser når undervisere og forskere blir pålagt stadig flere administrative oppgaver fordi den administrative delen av institusjonene har blitt slanket, og at resultatet er redusert forskningstid, og mindre og dårligere forskning.  

IKT må prioriteres  

Randeberg forventer også at satsing på IKT-kompetanse og IKT-sikkerhet også vil prege budsjettet.

- Vi er et av de mest gjennomdigitaliserte landene i verden. Nå gjelder det å bygge mer IKT-kompetanse, ikke minst på innen IKT-sikkerhet. Vi har i dag et kompetansehull når det gjelder drift av digitale løsninger og forståelse av digitale trusler, sier Randeberg.

Les også