Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

- IKT-sikkerhet på sokkelen må prioriteres

15. jan. 2019

Både Petroleumstilsynet og Arbeids- og sosialdepartementet får kritikk fra Riksrevisjonen i en ny rapport om sikkerheten på norsk sokkel. – Arbeidet knyttet til IKT-sikkerhet i petroleumsbransjen kom alt for sent i gang, men vi ser klare forbedringer de to siste årene, sier president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg.

- Det er bra at Petroleumstilsynet tar på alvor de kritiske merknadene Riksrevisjonen har til tilsynspraksisen på norsk sokkel, og vi ser fram til tydeligere praksis og ansvar relatert til dette. Tekna har deltatt i arbeidet til Riksrevisjonen, og har her satt fokus på den uklare fordeling av tilsynsansvar mellom etatene rundt IKT-sikkerhet. Partssamarbeidet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere har også vært et viktig tema, sier Randeberg.

Hun mener IKT-sikkerhet må høyt opp på prioriteringslisten i det videre arbeidet med sikkerhet på sokkelen.

- Som Riksrevisjonen påpeker brukes IKT i alle faser og ledd i petroleumsindustrien. Dersom selskapene ikke ivaretar IKT-sikkerheten, kan dette medføre stor risiko for helse, miljø og sikkerhet, sier Randeberg.

Riksrevisjonene har i sitt arbeid med rapporten vurdert fire ulike hendelser, og konklusjonen fra riksrevisor Per-Kristian Foss er klar:

  • Ptil avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer.
  • Ptil følger ikke godt nok opp at selskapene retter opp feil og avvik.
  • Ptil bruker ikke virkemidlene sine, som stans av virksomhet og tvangsmulkt, når det er behov for det.

- Teknas forslag om beredskapsøvelser innen IT drift, krav om et tydeligere og kompetent tilsyn, særlig på IT-sikkerhet, flere uanmeldte tilsyn, flere dybdeintervjuer av utførende virksomheter, er utviklet i tett samarbeid med våre medlemmer i næringen. Riksrevisjonens rapport viser at disse forslagene til tiltak bør imøtekommes, sier Randeberg.

Hendelsene i rapporten fra Riksrevisjonen er i fra januar 2017 og tidligere.

- Tekna har siden da opplevd en stor grad av forbedret dialog med Petroleumstilsynet, og har hatt årlige samtaler med ledelsen. IKT-sikkerhet og -sikring, samt tilsynsansvar har vært blant temaene i disse møtene.

Tekna har også siden 2017 hatt plass i Sikkerhetsforum og siden 2018 hatt plass i Regelverksforum.

- Vi ser fram til en fortsatt tydelig dialog med Petroleumstilsynet og en redusert risiko for alvorlige hendelser og trusler mot IKT-sikkerhet i næringen. Det er også viktig at Arbeids- og sosialdepartementet ivaretar sitt ansvar som kontrollinstans for tilsynet på en god måte, sier hun.

Les Teknas høringsuttalelse her

Les også