Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 51–75 av 239 treff
 1. Krever reallønnsvekst i staten

  ...høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier ... og dermed den største hovedsammenslutningen i sektoren. Akademikerne har en klar forventing om reallønnsvekst...

  Artikkel Aktuelt 27. apr. 2023
 2. Vi lærer opp nyansatte - så går de til bedre betalte jobber i det private

  ...kompetansen er veldig ettertraktet både i privat og offentlig sektor. Dette er et stadig økende problem, sier Teknas ... Hun synes det er gøy og motiverende å jobbe i offentlig sektor. – Å være med å bygge vann- og avløpsledninger...

  Artikkel Tekna Magasinet 25. apr. 2023
 3. Vil ha reallønnsvekst i kommunene

  ...holde på våre medlemmer i konkurransen med privat sektor, sier forhandlingsleder i Tekna Kommune Sonia Monfort ... virksomheter bedre sjanser til å konkurrere med privat sektor om kompetansen til Teknas medlemmer. Over tid har...

  Artikkel Aktuelt 30. mars 2023
 4. Ord og utrykk i lønnsforhandlinger

  Omfatter ikke offentlig ansatte. Hva er offentlig tjenestepensjon (OfTP)? I statssektoren er tjenestepensjonen ... tjenestepensjonen lovfestet og i kommunesektoren forplikter tariffavtalen arbeidsgiverne til å ha en tjenestepensjonsordning...

  Artikkel Råd og tips 28. mars 2023
 5. Slik hjelper Tekna deg med lønnsforhandlinger

  Teknas medlemmer fordelt på sektorer Per 1. januar 2024 Privat: 62 719 medlemmer. Stat: 10 191 medlemmer ... etablere gruppe på en arbeidsplass i privat sektor. I offentlig sektor kreves minst to medlemmer for å danne...

  Artikkel Råd og tips 28. mars 2023
 6. utsynsmeldinga

  ...avansert IT-kompetanse både i næringslivet og offentlige virksomheter. Over 40 prosent av bedriftene har ... et betydelig arbeid for å sikre at høyere utdanningssektoren blir en attraktiv arbeidsplass. Det vil være...

  Artikkel Politisk 28. mars 2023
 7. Nesten 3000 har vært innom denne konferansen

  Mye har forandret seg i bransjen siden Kundeservicedagene ble arrangert for første gang ... blanding fra ulike bransjer både i privat og offentlig sektor, sier Haug. – Vi må bli smartere sammen og...

  Artikkel Kursinnsikt 14. mars 2023
 8. Sjefen din har trolig en annen personlighet en deg

  ...får jobben gjort. – Er det forskjell på offentlig og privat sektor med tanke på andelen som trives best ... nivå. Litt høyere andel blant ansatte i privat sektor som har et meget godt forhold til sjefen sin, sier...

  Artikkel Tekna Magasinet 9. mars 2023
 9. Beste arbeidsmarked for nyutdannede på 10 år

  ...at de var arbeidsledige i 2016, da krisen i oljesektoren hadde rammet arbeidsmarkedet hardt. De aller ... Tekna-presidenten Middle Flest vil jobbe i det private Privat sektor trekker til seg flest av de nyutdannede, viser...

  Artikkel Aktuelt 9. mars 2023
 10. 3 tips til å lykkes med endringer

  Oppskrift: Slik mislykkes du i 5 trinn Ikke definer og synliggjør målene med ... frustrasjon og misnøye blant de ansatte. Og i offentlig sektor er det hele 70 prosent av omstillingsprosessene...

  Artikkel Kursinnsikt 28. feb. 2023
 11. Veksten har ikke endret Tekna så mye

  (LIU) i Tekna. Han er hovedtillitsvalgt for statlig sektor i Tekna (Tekna stat). En gang i måneden møter han ... han tillitsvalgte for privat og kommunal sektor for å diskutere lønns- og arbeidsvilkår, medbestemmelse...

  Artikkel Tekna Magasinet 27. feb. 2023
 12. Fra 10 000 til 100 000 medlemmer

  ...tilsvarer dagens lønns- og interesseutvalg i kommunal sektor. – Det er ofte litt tilfeldig om man kommer inn ... til ingeniørene – Jeg har alltid arbeidet i det offentlige systemet, mest i Oslo veivesen og fra 1980 i...

  Artikkel Tekna Magasinet 27. feb. 2023
 13. Høring: NOU 2022 13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

  ...kartlegge kompetansebehovet for digital sikkerhet i sin sektor. Det må settes i gang tiltak for å øke rekrutteringen ... foreslår å øke offentlig finansiering av nærings-PhD og offentlig PhD innen sektorovergripende samfunnskritiske...

  Artikkel Politisk 22. feb. 2023
 14. Arbeidstakerne får stadig mindre av verdiskapingen

  ...og at lønnsveksten var høyere i privat sektor enn i offentlig forvaltning. – TBU-tallene og SSB-statistikken ... sier Kvam. Han påpeker at Teknas avtaler i privat sektor sikrer at lønnsdannelsen foregår lokalt etter de...

  Artikkel Aktuelt 20. feb. 2023
 15. Derfor fungerer design thinking så godt

  ...og innovasjonsprosesser både i det private og offentlige. Nå deler hun av sin erfaring i kurset Design ... av design thinking – både i bedrifter og det offentlige, og spesielt når det kommer til digitalisering...

  Artikkel Kursinnsikt 9. feb. 2023
 16. Kvinner tjener mindre enn menn

  ...diskriminering og bidrar til økt likestilling Gjelder alle offentlige virksomheter og private over en viss størrelse ... gjøres hvert annet år og redegjørelsen skal offentliggjøres Kilder: Likestillings- og diskrimineringsombudet...

  Artikkel Politisk 26. jan. 2023
 17. Høring: Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

  Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor (pdf) Sendt til Akademikerne Høringsinnspillet ... innføres, bør summen av arbeidsforhold innenfor offentlig og privat AFP samlet legges til grunn. Det bør...

  Artikkel Politisk 20. jan. 2023
 18. cybersikkerhet

  200 tillitsvalgte fra privat, statlig og kommunal sektor på Teknas årsmøte på Gardermoen 12. januar. Der ... rettferdige, har de uheldige konsekvenser, tåler de offentlig oppmerksomhet? Et gjennomgangstema fra alle i...

  Artikkel Aktuelt 16. jan. 2023
 19. Skuffet over arbeidsgiveravgift og studieavgift

  ...frykter ekstra arbeidsgiveravgift vil ramme offentlig sektor spesielt hardt, ved at innleide konsulenttjenester ... kostnadene vil gjøre det enda vanskeligere for offentlig sektor å innhente IT-kompetanse. Vi vet at det allerede...

  Artikkel Politisk 29. nov. 2022
 20. Flyktningstrømmene vil øke dramatisk

  – Vi kan ikke be mennesker som lever i fortvilelse redusere forurensning, så lenge vi ... medlemmer som gjennom sitt arbeid i både offentlig og privat sektor kommer med viktige bidrag. Blant annet...

  Artikkel Tekna Magasinet 22. okt. 2022
 21. Høringer statsbudsjettet

  – Ekstra arbeidsgiveravgift vil også ramme offentlig sektor ved at innleide konsulenttjenester vil bli ... kostnadene vil gjøre det enda vanskeligere for offentlig sektor å innhente IT-kompetanse. Vi vet at det allerede...

  Artikkel Aktuelt 18. okt. 2022
 22. foreningspolitiske mål

  ...innovasjon og entreprenørskap innen næringsliv og offentlig sektor 2.2.4 som fremmer samarbeid mellom utdanningssteder ... 3 hvor næringslivet understøttes av effektive offentlige tjenester 2.3.4 som fremmer utvikling og bruk...

  Tema
 23. Hva er egen pensjonskonto, og hva betyr det for deg

  ...pensjonskonto gjelder for deg som jobber i privat sektor og har innskuddspensjon. Pensjonskonto ble innført ... pensjonist. Pensjonsavtalen er også for deg i offentlig sektor Avtalen med Kron inkluderer også et veldig...

  Artikkel 17. okt. 2022
 24. Forventer en klar satsing på forskning og utdanning

  ...forskere og at unge talenter vil forlate forskningssektoren. – Akademia har ikke råd til å miste unge ... forventer også at det kommer mer penger til utdanningssektorens arbeid med livslang læring og digitalisering...

  Artikkel Aktuelt 3. okt. 2022
 25. Hva kan helsesektoren lære av klesbransjen?

  Pandemien viste at også helsesektoren kan få nye tjenester raskt ut til brukerne. Det må fortsette, mener ... til enhver tid. Og det er vel så relevant for helsesektoren som det er for klesbransjen. Interessert i smidig...

  Artikkel Kursinnsikt 30. sep. 2022