Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Stortinget i Oslo, løven i front, norsk flagg på taket
Planen er at Hovedstyret neste sommer skal vedta en ny politisk plattform for Tekna.

Politisk

Arbeidet med ny politisk plattform er i gang

Publisert: 14. nov. 2023

Nå inviteres hele Tekna til å bli med og utforme organisasjonens politikk. – Målet er å gjøre politikken mer kjent i Tekna, sier Tove Ringerike som leder arbeidet med ny politisk plattform.

Tekna har i dag politikkdokumenter på åtte politikkområder: lønns- og interessepolitikk, høyere utdanning og forskning, skole, klima, miljø og energi, arbeidsliv, næringspolitikk, offentlig sektor og helse.

Den nye politiske plattformen skal ta utgangspunkt i de eksisterende standpunktene i disse politikkdokumentene, og sikre et felles rammeverk for Teknas politikk.

– Målet med arbeidet er å sikre bedre forankring av politikken, og at den blir mer tilgjengelig og kjent. Dette skal være et dokument der medlemmer lett kan finne ut hva Tekna står for, det skal være til hjelp for tillitsvalgte når de skal uttale seg på vegne av Tekna, og det skal være for de ansatte i generalsekretariatet i deres arbeid opp mot politisk ledelse, sier Tove Ringerike.

Les mer om Teknas politikk og politiske arbeid her

Tove Ringerike, brunt hår, lilla genser
Tove Ringerike som sitter i Teknas hovedstyre, leder arbeidsgruppen som leder arbeidet med å utarbeide Teknas nye politiske plattform.

Politikken må ses i sammenheng

Arbeidet med den nye politiske plattformen skal bygge på de foreningspolitiske målene som ble vedtatt på siste Representantskapsmøte i juni. Der står det blant annet at Tekna skal drive samfunnspåvirkning. Den politiske plattformen skal definere og konkretisere hva dette skal handle om, og innenfor hvilke politikkområder.

– Vi skal se på politikkområdene i sammenheng. Tidligere har man tatt for seg ett og ett politikkområde og utarbeidet det for seg, men vi ser at de påvirker hverandre. Vi ser også at deler av politikkdokumentene ikke er tidsaktuelle lenger, et klart mål med dette arbeidet er å gjøre politikken relevant, sier Ringerike.

At Tekna skal få en ny politisk plattform ble vedtatt på Hovedstyrets møte i januar 2022.

Arbeidet ble bestemt å starte opp etter at nye foreningspolitiske mål ble vedtatt på R-møtet juni 2023.

Bakgrunnen for å lage en ny politisk plattform handler om at Tekna blir en stadig tydeligere stemme i den offentlige debatten og som samfunnsaktør. Tekna er nå en av landets største fagforeninger med over 104.000 medlemmer. Derfor er det viktig at politikken er kjent for medlemmer og ansatte i Tekna, og oppdatert.

Ny politisk plattform skal vedtas av Hovedstyret sommeren 2024. Denne vil gjelde de neste fire årene.

 

Tekna trenger flere medlemmer og tillitsvalgte som vil engasjere seg politisk, her lærer du hvordan du gjør det

Alle inviteres med

Nå skal hele organisasjonen involveres i det videre arbeidet. Arbeidsgruppen som leder arbeidet med å utforme den nye politikken, planlegger to, digitale innspillsrunder med mulighet for å sende inn skriftlige innspill.

Den første runden vil handle om det overordnede formatet på det nye dokumentet, mens neste innspillsrunde skal handle om innholdet i selve politikken.

Arbeidsgruppen kommer også til å delta på mange møter i forskjellige deler av organisasjonen der de vil informere om arbeidet og hvordan medlemmer og tillitsvalgte kan engasjere seg.

– Vi kommer til å informere bredt og skal sørge for å ha en god dialog. Alle skal få beskjed om når og hvordan de kan involvere seg, sier Ringerike.

Hun ledet også arbeidet med de nye foreningspolitiske målene og vil bruke lærdom fra denne prosessen i arbeidet med den politiske plattformen.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at det da var et godt tilbud om å få bli med, og at de som ville hadde muligheten til å delta. Det skal vi få til denne gangen også, sier hun.

Les også