Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
President Elisabet Haugsbø, hvit jakke, svart genser, rosa bukse, står utendørs nederst i en steintrapp med høyre hånd på rekkverket. Blader og trær rundt
President Elisabet Haugsbø ønsker medlemmenes innspill og forslag til innholdet i den nye politiske plattformen.

Politisk

Bli med og lag Teknas nye politiske plattform

Publisert: 3. mai 2024

Tekna skal få en ny politisk plattform og du oppfordres til å bidra til hvordan den skal bli. – Dette er et viktig arbeid for at Tekna skal få enda større gjennomslag i samfunnsdebatten, sier president Elisabet Haugsbø.

Teknas nye politiske plattform har to viktige formål: 

  • den skal sørge for å gjøre Teknas politikk mer kjent og forankret blant medlemmene
  • og styrke Teknas stemme i den politiske debatten

Det er Hovedstyret som har bestemt at Tekna skal få en politisk plattform, etter oppfordring fra R-møtet i 2021 om å revidere de eksisterende politikkdokumentene (de finner du her). 

– Våre medlemmer er helt sentrale i å løse mange av de problemene verden står overfor framover, for eksempel innen klima og digitalisering. Men for å få gjennomslag for Teknas synspunkter og politikk er vi avhengig av at politikken vår er relevant og oppdatert. Det skal arbeidet med politisk plattform sørge for, sier president Elisabet Haugsbø.

Dette skal plattformen være 

En ny politisk plattform skal erstatte de eksisterende politikkdokumentene. Grunnen er at flere av disse dokumentene er utdaterte, løsrevet fra hverandre, utilgjengelige og ikke så godt kjent blant medlemmene. I tillegg mangler det politikkdokumenter på flere sentrale områder som i dag er viktig for Tekna, som digitalisering, og samfunnssikkerhet og beredskap. 

Hovedstyret har derfor vedtatt at en ny politisk plattform skal se Teknas politikk i sammenheng på et overordnet nivå, og gi tydelige føringer for hvilke områder hvor det skal jobbes politisk.

Teksten skal derfor ikke være like detaljert som mange av dagens politikkdokumenter. 

Innholdet i plattformen skal ta utgangspunkt i Teknas formål, foreningspolitiske mål, eksisterende politikkdokumenter, og politikk som er etablert gjennom høringsinnspill til politiske myndigheter. 

Det skal ikke utvikles ny politikk under arbeidet med den politiske plattformen. 

Når plattformen er vedtatt skal Teknas detaljerte politikk i enkeltsaker springe ut  fra politisk plattform. Innspill til politiske myndigheter gjennom høringsprosesser skal fortsatt være forankret i fagnettverkene, og hos tillitsvalgte og medlemmer.  

Les også: Arbeidet med ny politisk plattform er i gang

Hovedstyret trenger din hjelp

Nå oppfordres alle medlemmer og tillitsvalgte til å delta i utformingen av teksten og komme med forslag til det politiske innholdet. 

Hovedstyret har nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Tove Ringerike, som driver arbeidet med plattformen. Ringerike sitter også i Teknas hovedstyre. 

Portrettbilde av Tove Ringerike, brunt, kort hår, lilla bluse

Arbeidsgruppen har jobbet fram et helhetlig utkast til den politiske plattformen, med utgangspunkt i Teknas etablerte politikk, som alle inviteres til å gi innspill på. 

– Vi ønsker innspill på om vi har hentet ut de riktige politikkområdene og om politikken som presenteres er dekkende for Teknas etablerte politikk, som i dag ligger i politikkdokumenter, innspill og høringssvar, sier Ringerike. 

– Dette er et utrolig viktig arbeid. Arbeidsgruppa har allerede lagt ned en stor innsats i å samle politikken og utarbeide et godt utkast til en ny politisk plattform, sier president Elisabet Haugsbø. 

Frist for å levere innspill er søndag 16. juni kl. 23.59. Alle innspill må leveres i skjemaet under:

Digitalt innspillsmøte åpent for alle

30. mai skal det avholdes et digitalt innspillsmøte for alle medlemmer der det blir mulighet til å diskutere utkastet som nå foreligger, muntlig. 

Meld deg på innspillsmøtet 30. mai kl. 19, her

Både Hovedstyret og arbeidsgruppa er opptatt av at prosessen rundt den nye politiske plattformen skal forankres godt blant medlemmene.

Det er allerede avholdt tre digitale temamøter som har handlet om energi, offentlig sektor og skole, og digitalisering, i tillegg til et innspillsmøte om disposisjonen og formatet på plattformen. 

Se mer info om innspillsmøtene her

Målet er at den nye plattformen skal vedtas av Hovedstyret høsten 2024. 

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.

Les også