Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Det ble et nøktern lønnsutvikling for Teknas medlemmer i 2023 viser lønnsstatistikken

Aktuelt

Moderat lønnsutvikling i 2023 

Publisert: 9. jan. 2024

Det ble en moderat lønnsutvikling for Teknas medlemmer i 2023. I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen på 4,8 prosent. I offentlig sektor var lønnsutviklingen derimot sterkere, viser Teknas lønnsstatistikk

Veksten i gjennomsnittslønnen i privat sektor var i 2023 på 4,8 prosent, mens den i 2022 var på 5,6 prosent. Dette var noe lavere enn det Tekna hadde forventet, ikke minst med tanke på at 2023 var et år med høy prisstigning.  

– Det ble en nøktern lønnsutvikling for våre medlemmer i 2023. Mye tyder på at det er en økende usikkerhet i arbeidsmarkedet, selv om arbeidsledigheten fortsatt er lav. Vi ser at flere bedrifter er forsiktige og holder igjen, samtidig som færre bytter jobb, sier president i Tekna, Elisabet Haugsbø.  

  • I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen på 4,8 prosent. Dette var en nedgang fra 5,6 prosent i 2022. 
  • I statlig sektor var veksten på 5,8 prosent i 2023, mot 4,4 i 2022. 
  • I kommunal sektor var veksten på 6,3 prosent, mot 4,8 i 2022. 

Sjekk hvordan du ligger an: Teknas lønnsstatistikk

Arbeidsgiveravgift slår inn 

Haugsbø mener effekten av arbeidsgiveravgiften, som treffer arbeidstakere med lønn på over 850 000 kroner, nå begynner å slå inn.  

– Denne skatten på kompetanse begynner nå å vise seg, og vi er bekymret for konsekvensene dersom regjeringen ikke fjerner denne ekstra beskatningen, sier hun.  

Haugsbø er også urolig for at eierne nå tar ut en større del av overskuddet i virksomhetene, på bekostning av lønnstakerne.  

– Går bedriftene godt, skal de ansatte ha sin del av kaka. Vi kommer til å følge nøye med på tallene fra Teknisk beregningsutvalg når de er klare, for å se om eierne nå tar en urimelig stor del av overskuddene. Det er i så fall ikke akseptabelt, sier Haugsbø.  

Stat og kommune løfter seg 

I offentlig sektor var veksten sterkere enn i privat i 2023. I staten var veksten på 5,8 prosent og i kommunen var veksten på 6,3 prosent. 

Dette gleder Haugsbø, som mener lønn er avgjørende for at stat og kommune kan konkurrere om kompetanse.

– Det er avgjørende at offentlig sektor er i stand til å rekruttere og beholde kompetanse. Da må lønn brukes aktivt. Noe av veksten i offentlig sektor kan også forklares med et etterslep etter noen litt tyngre år, sier hun. 

Haugsbø understreker viktigheten av lokale kollektive oppgjør også i det offentlige.  

–  Dette er avgjørende for at kommunene kan tiltrekke seg den kompetansen som er nødvendig for å holde tjenestetilbudet på et nivå som befolkningen forventer, sier hun. 

Nyutdannete tjener 619 000 kroner 

Nyutdannete Tekna-medlemmer i privat sektor hadde i 2023 i snitt en begynnerlønn på i gjennomsnitt 619 347 kroner. I staten var den på 566 979 kroner, mens den i kommunene lå på 611 272 kroner.   

- Startlønnen for nyutdannete er god. Det er sterk konkurranse om å tiltrekke seg den beste kompetansen, og vi ser at offentlig sektor ikke er langt etter privat i begynnerlønn, sier Haugsbø. 

Les også: Bratt opp for de unge

Fakta om Teknas lønnsstatistikk: 

  • Teknas lønnsstatistikk blir publisert årlig på tekna.no og gir en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå etter eksamensår blant Teknas medlemmer. 
  • Statistikken danner et viktig grunnlag for de tillitsvalgte og Teknas arbeid for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. 
  • Lønnsstatistikken har vært publisert hvert år siden 1946. Årets statistikk blir den 78 i rekken. 
  • Undersøkelsen måler fast avtalt årslønn og faste tillegg pr 1. oktober, og brutto utbetalt bonus/provisjon siste 12 måneder. 
  • 44 662 Tekna medlemmer svarte på undersøkelsen. Årets svarprosent er på 64 prosent. 

Les også