Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ung kvinne med lurt smil og armene i kors
Teknas medlemmer hadde god lønnsvekst i 2022

Aktuelt

Sterk lønnsvekst for Tekna-medlemmer

Publisert: 10. jan. 2023

Lønnsutviklingen for Teknas medlemmer var god i 2022. I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen på 5,6 prosent, viser Teknas lønnsundersøkelse.

2022 var et lønnsmessig godt år for Teknas medlemmer. Lav arbeidsledighet, høy prisvekst og stor etterspørsel etter teknologisk kompetanse bidro til en sterk lønnsvekst.

  • I privat sektor var veksten i gjennomsnittslønnen på 5,6 prosent. Dette var en økning fra 3,6 prosent i 2021.
  • I statlig sektor var veksten på 4,4 prosent i 2022, mot 4,3 i 2021.
  • I kommunal sektor var veksten på 4,8 prosent, mot 2,7 i 2021.

– Det er positivt at lønnsveksten for Teknas medlemmer er god, etter flere år med moderat lønnsutvikling. I 2022 har mange bedrifter levert gode resultater, og etterspørselen etter teknologisk kompetanse er stor. Dette ser vi gir uttelling i form av lønnsutvikling, sier president i Tekna Lars Olav Grøvik.

Må utdanne flere

Tekna-presidenten mener dette også viser nødvendigheten av å utdanne flere teknologer og realister i årene som kommer.

- Det er viktig for bedriftene at de klarer å rekruttere og beholde nøkkelkompetanse. Ikke minst for å holde trykket oppe i den digitale og grønne omstillingen, der ny teknologi og kompetanse er helt avgjørende, sier han.

Nyutdannete tjener nesten 600 000

Nyutdannete Tekna-medlemmer i privat sektor hadde i 2022 en begynnerlønn på i gjennomsnitt 596 000 kroner. I staten var den på 524 000 kroner, mens den i kommunene lå på 589 000 kroner.  

- Startlønnen for nyutdannete er god, og viser at det er sterk konkurranse om å tiltrekke seg den beste kompetansen. Vi trenger flere flinke folk dersom vi skal klare å løse utfordringer fremover knyttet til klima og natur, energi, helse og samferdsel, sier Grøvik.

 

Fakta om Teknas lønnsstatistikk:

  • Teknas lønnsstatistikk blir publisert årlig på tekna.no og gir en oversikt over gjennomsnittlig lønnsnivå etter eksamensår blant Teknas medlemmer.
  • Statistikken danner et viktig grunnlag for de tillitsvalgte og Teknas arbeid for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.
  • Lønnsstatistikken har vært publisert hvert år siden 1946. Årets statistikk blir den 77 i rekken.
  • Undersøkelsen måler fast avtalt årslønn og faste tillegg pr 1. oktober, og brutto utbetalt bonus/provisjon siste 12 måneder.
  • 40 564 Tekna medlemmer svarte på undersøkelsen. Årets svarprosent er på 62 prosent.

Medlemmer kan logge inn her og få detaljert statistikk 

 

Les også