Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 188 treff
 1. Midlertidig ansettelse

  Adgangen til å ansette midlertidig er begrenset. Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal ansettes fast, det vil si i et løpende og tidsubegrenset arbeidsforhold. ...

  Artikkel Råd og tips 20. juni 2023
 2. Ansettelse i statlig sektor

  Ansettelser i staten er mer regelstyrt enn ansettelser i privat sektor. Dette gjelder både saksbehandling ... saksbehandling i ansettelsessak, prosessen for ansettelse, og utlysning av ledige stillinger. I statlig sektor...

  Artikkel Råd og tips 22. feb. 2021
 3. Diskriminering i ansettelse

  ...statsansatteloven egne krav til fremgangsmåten ved ansettelse. Offentlig sektor blir derfor behandlet for seg ... diskriminering gjelder alle sider av ansettelsesforholdet; utlysning, ansettelse, fastsetting av lønns- og arbeidsvilkår...

  Artikkel Råd og tips 1. juni 2023
 4. Midlertidige stillinger

  ...i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Allikevel er det mange midlertidig ansatte i universitets- og ... ofte som «unødvendig midlertidighet» – stillingene er ikke nødvendigvis midlertidige. Stipendiater og postdoktorer...

  Artikkel Forskningsbloggen 9. apr. 2021
 5. Midlertidige stillinger og mental helse

  ...uforpliktende å delta. Bli med i nettverket stipendiat,midlertidig stilling,mental helse,jobbusikkerhet,postdoc ... Forskningsbloggen Sendt 12.april kl. 11:30 Video: Midlertidige stillinger og mental helse Å være stipendiat...

  Artikkel Forskningsbloggen 12. apr. 2021 Streaming
 6. Ansettelsesvilkår for stipendiater

  ...egne regler for ansettelse som stipendiat. Her kan du lese mer om ansettelsesvilkårene dine. Råd og tips ... tips Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Stipendiatstillingen er ett av unntakene fra...

  Artikkel Råd og tips 12. feb. 2019
 7. Endringer i arbeidsmiljøloven

  ...arbeidsavtalen Rett til fast ansettelse Nå blir hovedregelen at man har rett på fast ansettelse hvis det ikke fremkommer ... fremkommer av arbeidsavtalen at stillingen er midlertidig, og annet gjøres overveiende sannsynlig. Stillingens...

  Artikkel Aktuelt 25. juni 2024
 8. Endringer i opplæringslova og privatskolelova (kompetansekrav, faglig ansvar og bruk av fysisk inngripen for å avverge skade m.m.)

  (kompetansekrav, ... Teknas høringsinnspill her: Skriftlig innspill ansettelse i lærerstillinger (pdf) Sendt til ​​Stortingets ... lærerutdanning skal være hovedregel ved fast ansettelse i lærerstilling.

  Artikkel Politisk 16. apr. 2024
 9. Fagdag: dine rettigheter som arbeidstaker

  48061 Fagdag: dine rettigheter som arbeidstaker Kurset retter seg mot deg som ikke har en ... statlig og kommunalt sektor, når det kommer til ansettelse og rettigheter? Hvordan kan fagforeningen komme

  Kurs 30.–31. aug.
 10. Lov, avtale og nedbemanningsprosesser

  47412 Lov, avtale og nedbemanningsprosesser Dette fordypningskurset er det viktigste kurset ... varslinger Drøftinger og forhandlinger Ansettelsestyper. Midlertidig stilling, innleie Grunnlaget for ditt

  Kurs 29.–30. okt.
 11. Høring - Forslag til endring i reglene om hvem som kan ansettes i lærerstilling og forslag om å tydeliggjøre reglene om faglig ansvar for opplæringen

  ...støtter behovet for relevant lærerutdanning ved ansettelse i skolen, spesielt innen realfag. Vi oppfordrer ... støtter også regjeringens forslag om å prioritere ansettelse på vilkår med mål om fullført lærerutdanning...

  Artikkel Politisk 20. des. 2023
 12. Utfordrende for konsulenter som driver virksomhet alene

  ...inn. Det ble understreket tydeligere at faste ansettelser skal være hovedregelen, og det kan ikke lenger ... arbeidstakere fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter. Et viktig unntak fra dette for Teknas...

  Artikkel Tema: Ledelse og utvikling 15. mai 2024
 13. Høring om Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

  ...opprettelse av midlertidige campus og forringer tillitsreformen. Regjeringen søker å redusere midlertidige stillinger ... Departementet vil videreføre regelen om åremålsansettelser for avdelingsledere og grunnenhetsledere...

  Artikkel Politisk 7. nov. 2023
 14. Tekna støtter endring i innleieforskrift

  ...regelverket for innleie av arbeidskraft. Fast ansettelse skal være hovedregelen. Nå åpner regjeringen ... bemanningsbyrå. Hovedregelen skal være faste og direkte ansettelser hos en arbeidsgiver. Men samtidig er det viktig...

  Artikkel Aktuelt 28. nov. 2022
 15. Avvikler utskjelt arbeidsgiveravgift

  Regjeringen har nå bestemt seg for å avvikle den midlertidige arbeidsgiveravgiften de innførte for statsbudsjettet ... statsbudsjettet 2023. – Dette var en uheldig midlertidig skatt på kompetanse, og det er bra regjeringen viser...

  Artikkel Aktuelt 8. mai 2024
 16. Høring: Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor

  Politisk Høring: Forslag om ny avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor (pdf) Sendt ... «reell arbeidstaker» bør være oppfylt gjennom ansettelse i stilling med pliktig innmelding i offentlig...

  Artikkel Politisk 20. jan. 2023
 17. Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

  Tekna har sendt skriftlig innspill til høringen, vi deltar ikke i muntlig høring Politisk ... skolen, og formell kompetanse bør kreves ved ansettelse. Tekna mener det bør være en forskriftshjemmel...

  Artikkel Politisk 17. apr. 2023
 18. Nå skjerpes mulighetene for innleie av arbeidskraft

  ...strammes inn fra 1. april. Hovedregelen er faste ansettelser, med noen unntak. Hva betyr de nye reglene for ... Oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter», for eksempel ved sesongsvingninger...

  Artikkel Aktuelt 27. feb. 2023
 19. Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

  Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning og forskrift om rammeplan ... endringer i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Midlertidig mulighet til PPU basert på bachelorutdanning...

  Artikkel Politisk 3. juni 2024
 20. Hva er foreldrepermisjon?

  ...graviditet, adopsjon eller planer om å få barn i ansettelsesprosessen (på intervju eller annen måte). Spørreforbudet ... til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Hvilken...

  Artikkel Råd og tips 19. apr. 2024
 21. - Må hindre kompetanseflukt fra kommunen

  – Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år ... kommunen. Ifølge kommunens egne tall koster hver nyansettelse over en halv million kroner. Lokale, kollektive...

  Artikkel Aktuelt 27. apr. 2023
 22. Permisjon

  ...graviditet, adopsjon eller planer om å få barn i ansettelsesprosessen (på intervju eller annen måte). Spørreforbudet ... til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Hvilken...

  Tema
 23. Arbeidsavtale - nye regler

  ...plikt som gjelder både ved oppstarten av ansettelsesforholdet, og ved eventuelt skifte av innleievirksomhet ... utgangspunktet kun for ansettelsesforhold som inngås etter 1. juli 2024. I ansettelsesforhold der arbeidsavtalen...

  Artikkel Aktuelt 25. juni 2024
 24. Kritisk til NHOs veikart

  ...til NHOs ønske om å åpne opp for flere midlertidige ansettelser og gjøre prøvetiden mer reell. – Våre ... være trygge på at Tekna vil slåss for at fast ansettelse alltid skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv...

  Artikkel Aktuelt 1. sep. 2020
 25. De første årene skal du øke mye i lønn

  – Likevel kan du kan ikke forvente sterk lønnsvekst om du ikke utvikler deg som forventet ... den første lønnsreguleringen avtales ofte ved ansettelse. For mange innebærer dette at en ikke blir del...

  Artikkel Aktuelt 8. jan. 2024