Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 26–50 av 320 treff
 1. seminarserien Ultra lavkarbonmaterialer i byggebransjen oppsummert

  ...et negativt utslipp gjennom livssyklusen. Serien presenterer ulike lavutslippsmaterialer og eksempler ... Effektive og moderne byggematerialer som ikke gir karbonutslipp Det første miniseminaret i serien ga en introduksjon...

  Artikkel Tema: Bygg 23. feb. 2023 Streaming
 2. Det grønne skiftet - baksiden av medaljen

  ...kjernekraft. Men gitt behovet for rask vekst i utslippsfri energi bør vi kanskje revidere vårt syn på kjernekraft ... geopolitiske konflikter, i tillegg til problemer med CO2-utslipp, barnearbeid og forurensning. Hvordan skal slike...

  Artikkel Tema: Energi 15. feb. 2023 Streaming
 3. Vi må snakke mer om karbonfangst

  ...være lett å glemme at karbonfangst og lagring av CO2 ikke nødvendigvis er en naturlig del av vokabularet ... klar til å brukes av norsk industri for å kutte utslippene våre innen 2030. Så det finnes kanskje ikke et...

  Artikkel Kursinnsikt 2. des. 2021
 4. – Vi må skape løsninger sammen

  CCS for avfallsforbrenning. I januar skal hun lede CO2-konferansen, som er årets møteplass for alle som ... om CO2-konferansen her ! Stor utvikling i andre land I Norge har det vært skilt ut og lagret CO2 på Sleipner...

  Artikkel Kursinnsikt 30. nov. 2023
 5. Hydrogen som reduksjonsmiddel i Tyssedal

  Sendt direkte 18. januar kl. 18:00 Video: Hydrogen som reduksjonsmiddel i Tyssedal Smelteverket ... Smelteverket Tizir i Tyssedal forsøker å redusere CO2-utslippet med 80 % ved å gå over fra kull til hydrogen...

  Artikkel Tema: Forskning 18. jan. 2023 Streaming
 6. Hvorfor svikter klimatoppmøtene

  ...slike klimatoppmøter til nå ikke har fått ned klimautslippene, slik grafikken (se under) i artikkelen så ... resultater. Trass i alle klimatoppmøtene har utslippene av klimagasser bare fortsatt å øke. Middle –...

  Artikkel Tekna Magasinet 9. des. 2022
 7. Klimagassbudsjett i Bergen kommune

  ...byene i Norge som kutter mest CO2, og hadde i 2020 en utslippsreduksjon på 6,2 prosent. Hvordan har de ... mot klimaendringene. Byer setter egne mål for utslippskutt og gjennomfører tiltak. Bergen er en av byene...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 30. mars 2022 Streaming
 8. Verdensmester i karbonlagring

  ...kalles verdensmester innen transport og lagring av CO2. Prosjektet Northern Lights skal starte verdens første ... kommersielle løsning for transport og lagring av CO2 i 2024. Karbonfangst, -utnyttelse og -lagring skal...

  Artikkel Tekna Magasinet 17. des. 2021
 9. Vi deltek gjerne digitalt i staden for å ta flyturen

  ...men eg vel mål nr 8. Digitale møter gir lågare klimautslepp – Gjer du eller di Tekna-avdeling noko for å ... nyttar mest digitale møter. Det bidreg til lågare klimautslepp, mål 13. Berre eit styremøte i året, eit årsmøte...

  Artikkel Tekna Magasinet 20. okt. 2022
 10. På privaten er eg noko av eit klimasvin

  ...grønare retning. Industrien kan ta dei store utsleppskutta Middle – FN har utarbeida 17 berekraftsmål. ... infrastruktur. Det er industrien som kan ta dei store utsleppskutta, og innovasjon og forskning gjer det mogeleg...

  Artikkel Tekna Magasinet 17. okt. 2022
 11. NRC presenterer elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen, Norges største KL-prosjekt

  Elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen er Norges største KL-prosjekt. ... konstruksjoner Fokus på bærekraftige løsninger og lave CO2 utslipp Originale og nytenkende dispensasjoner fra TRV...

  Artikkel Tema: Infrastruktur 28. apr. 2022 Streaming
 12. Sirkulær økonomi: biomaterialer og bioraffinering

  Sendt direkte 26. september kl. 9:00 Tekna Biotek Video: biomaterialer og bioraffinering I ... seg frem til 2050. Samtidig vet vi at 70% av CO2 utslippene i lakseoppdretten kommer fra fôr. Dette åpner...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 26. sep. 2022 Streaming
 13. klimatiltak i hverdagen

  ...og hvor mye hun reiste – og regnet om alt til CO2-utslipp. Hør hennes inspirerende og tankevekkende erfaringer ... at en gjennomsnittlig nordmann slipper ut 11 tonn CO2 i året? For å nå klimamålene i Parisavtalen må hver...

  Artikkel Bio- og klimabloggen 19. okt. 2021 Streaming
 14. Venter på klarsignal i Brevik

  Hvordan skal Norge nå sine mål om å redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 i forhold til ... sier? Vi har tatt for oss flere av de store utslippssektorene, og intervjuet Tekna-medlemmer om utviklingen...

  Artikkel Tekna Magasinet 18. nov. 2018
 15. Stortingshøring - Meld 26 Klima i endring - sammen for et klimarobust samfunn

  Ti år er gått siden forrige stortingsmelding om klimatilpasningspolitikk ble ... bærekraftig tilnærming til klimatilpasning og kutt i utslipp. Tekna støtter forslaget om å innføre et forbedret...

  Artikkel Politisk 2. nov. 2023
 16. Vil skape milliardindustri av larver

  ...dagens oppdrettsanlegg? – 80 prosent av alle utslippene til oppdrettsnæringen kommer fra fôr alene. Og ... stor proteinkilde at det vil redusere deres CO2-utslipp massivt. Eldar Sandanger, teknisk ansvarlig.

  Artikkel Tekna Magasinet 10. okt. 2023
 17. Norge trenger nye romfartsutdanninger

  Romfartsindustrien er i sterk vekst, men det finnes få muligheter til å studere ... innsjøer, og måle forurensing og CO2-nivå i atmosfæren og hvor utslippene kommer fra på landjorda. – Dette...

  Artikkel Aktuelt 15. nov. 2023
 18. Fire trender som vil prege morgendagens havvindindustri

  ...benyttes der. Men, hvor mye CO2-utslipp kutter man egentlig når man tar med utslippene fra produksjonen og driften ... driften av Hywind Tampen? Dette CO2-regnskapet blir sentralt for Moxnes’ foredrag under årets konferanse...

  Artikkel Kursinnsikt 11. mars 2022
 19. 5 grunner til at CCS kan feile

  ...prosessanlegg fanger CO2 fra røykgassen fra et industrianlegg eller kraftverk – deretter blir CO2 transportert ... bygge anlegg for å fange CO2, typisk ved bruk av kjemikalier. Deretter blir CO2 kjølt ned, gjort flytende...

  Artikkel Tekna Magasinet 4. feb. 2020
 20. Vil rulle ut hydrogenproduksjon og karbonlagring

  økonomisk gjennomførbart. Den 19.-20. januar gikk Teknas CO2-konferanse av stabelen med blant andre Tekna-medlem ... ditt arbeid til at Norge når målet om å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030...

  Artikkel Tekna Magasinet 19. jan. 2022
 21. Ukas Tekna-medlem: Ble omtalt som astronaut i lokalavisa

  ...logistikkselskaper med å nå null-utslippsmålene sine gjennom smarte løsninger som fanger opp utslippene sine via sensorer ... rette fokus mot aktiviteter som kan redusere utslippene basert på faktiske data fra det operasjonelle...

  Artikkel Tekna Magasinet 11. jan. 2023
 22. Dette karbonfangstanlegget kan bli verdensledende

  ...betraktet som en svært viktig løsning for å redusere CO2 -nivået i atmosfæren. For å nå klimatiltakene på ... og lagring av CO2 være løsningen for å hindre at planeten blir varmere. Store utslipp Det er ikke uten...

  Artikkel Kursinnsikt 29. okt. 2020
 23. Slik kan bedriften din bli bærekraftig

  ...større helhet. – Se på hvem dere kan oppnå utslippsreduksjoner sammen med. Kan eksempelvis produktene deres ... norsk sokkel for å fremstille utslippsfri hydrogen, med integrert CO2-fangst. Tanken er at hydrogen skal...

  Artikkel Kursinnsikt 15. sep. 2021
 24. Grønt skifte i skipsfart

  på områder som klima, lokal luftforurensing, utslipp til sjø, forsøpling av havet og resirkulering av ... Utvikling av relevant regelverk – Drivhusgasser og CO2Utslipp av lokale eksosgasser – Sjøtransport versus...

  Artikkel Infrastrukturbloggen 10. apr. 2019 Streaming
 25. Mener det er én ting som mangler før CCS brer seg over Norge

  ...varmere må vi finne en måte å redusere nivået av CO2 i atmosfæren. Stoffet i seg selv er ikke farlig, ... – så hva gjør vi før det? Vi kan fange og lagre CO2-en. – Det blir vanskelig for verden å nå klimamålene...

  Artikkel Tekna Magasinet 7. jan. 2020