Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Grønn tavle med formler og Tekna-logo skrevet i kritt
Tekna mener regjeringen må få på plass en ambisiøs satsing på realfag tidlig i skoleløpet.

Politisk

Statsbudsjettet 2025: Dette er Teknas innspill

Publisert: 11. mars 2024

Tekna forventer at finansminister Trygve Slagsvold Vedum står ved løftet om å fjerne den ekstra arbeidsgiveravgiften i neste års statsbudsjett. I tillegg haster det med å komme i gang med en omfattende satsing på realfag.

Allerede denne uka starter regjeringen arbeidet med statsbudsjettet for 2025. Tekna har sendt regjeringen innspill på hva vi mener den må prioritere.

Dette er hovedkravene: 

  • Den ekstra arbeidsgiveravgiften for inntekt over 850.000 kroner må fjernes for godt. Det er i realiteten en kompetanseskatt som rammer høyt utdannede yrkesgrupper og deres arbeidsplasser. 
  • Det haster med å få på plass en ambisiøs realfag- og teknologisatsing. Det er stor mangel på ansatte med denne kompetansen ute på arbeidsplassene. 
  • Det må settes av minst en milliard kroner på å bevare mer natur. Budsjettet må også tydelig prioritere å nå klimamålene for 2030. 
  • Støtteordningene for grønn omstilling i næringslivet må opprettholdes og styrkes.
  • Det må settes av ekstra midler for å få ned de lange køene for søknader om sikkerhetsklarering. Vi må sikre spesialister innen samfunnskritiske områder. 

Les hele Teknas innspill til statsbudsjettet for 2025 her

Haster med satsing på realfag 

– Regjeringen må øke innsatsen for klimaet, naturen og grønn omstilling. Da må vi  satse mer på kunnskap og kompetansen vi trenger. Vi er helt avhengig av at flere studerer realfag og teknologi, sier president Elisabet Haugsbø. 

Elisabet Haugsbø med gul genser, svart jakke, høyre hånd på hofta
President Elisabet Haugsbø forventer at regjeringen tydelig prioriterer klima og natur når den nå starter arbeidet med statsbudsjettet for 2025.

Istedet går utviklingen motsatt vei. Norske elevers kunnskaper i matte og naturfag er gått kraftig tilbake, ifølge resultatene i den siste PISA-undersøkelsen. Antallet elever som velger fordypning i realfagene matte, kjemi, fysikk og biologi går også ned, viser Utdanningsdirektoratets tall. I tillegg er det altfor få som vil studere til å bli realfagslærere. 

– Det haster med en ambisiøs satsing på realfag fra regjeringen. Disse fagene er grunnlaget for at elevene senere kan studere teknologi og naturvitenskap, som vi vet det er stort behov for, sier Haugsbø. 

Les også: Er du opptatt av skolepolitikk? Les hvordan du kan engasjere deg i Teknas politiske arbeid her

Kompetanseskatten må vekk 

Derfor er det også svært viktig for Tekna å få fjernet den ekstra arbeidsgiveravgiften for inntekter over 850.000 kroner.

– Å gjøre det dyrere for arbeidsplassene å investere i høyt utdanna arbeidskraft, får konsekvenser for hele samfunnets muligheter til å gjennomføre den snuoperasjonen vi må gjennom for å klare klimamålene de neste årene, sier Haugsbø. 

Regjeringen økte innslagspunktet for den ekstra arbeidsgiveravgiften fra 750.000 til 850.000 kroner i årets budsjett. Tekna mener det utgjorde en liten effekt for arbeidsplassene, blant annet på grunn av høy lønnsvekst i fjor.

Den ekstra avgiften har fått massiv kritikk fra opposisjonen på Stortinget, et samlet næringsliv, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lovet at avgiften forsvinner innen valget i 2025, men Tekna opprettholder presset til det faktisk skjer. 

En fersk analyse gjennomført av Vista Analyse på oppdrag fra Tekna og flere arbeidslivsorganisasjoner, slår fast at den ekstra avgiften særlig rammer høyt utdannede arbeidstakere innen IKT, finans artikektur, og teknisk konsulentvirksmomhet.  

Les mer om konsekvensene og konklusjonene i rapporten om den ekstra arbeidsgiveravgiften her

Må satse på klima og natur 

Tekna forventer også at regjeringen tydelig viser at den vil oppfylle Norges forpliktelser på klima og natur. Når statsbudsjettet for 2025 skal legges fram til høsten er det bare fem år til klimamålene for 2030 skal være nådd. De sier at utslippene skal være redusert med minst 55 prosent sammenligner med 1990-nivå, til nå er utslippene kuttet med rundt 5 prosent

Tekna foreslår at innsatsen for karbonfangst og -lagring må trappes opp, i tillegg til arbeidet med energieffektivisering og det nye punktutslippsprogrammet slik at det bidrar til å raskt kutte klimautslipp. 

Regjeringen må også tydelig følge opp Norges forpliktelser i FNs naturavtale og sette av 1 milliard kroner til bevaring av natur. 

Vi ønsker dine innspill!

Tekna ønsker innspill til politiske saker fra våre fagnettverk, tillitsvalgte og andre medlemmer som er berørte eller engasjerte i politiske saker. 

Vi hører veldig gjerne fra deg dersom du har spørsmål eller innspill.


Les også: Tekna feirer 150 år med å spre realfagsglede - gir hvert av landets 13 vitensentre 150.000 kroner

Les også