Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Barn som gjør eksperiment med vernebriller og blå hansker
Skoleklasser som ikke har besøkt vitensentrene sine så mye fra før skal nå få sjansen i Teknas jubileumsår. Foto: Getty Images

Aktuelt

Vitensentrene og Tekna sprer realfagsglede

Publisert: 23. jan. 2024

Tekna feirer 150 år med å gi hvert av landets 13 vitensentre 150.000 kroner. – Vi håper gaven vil føre til at enda flere barn og unge blir glad i realfagene, sier president Elisabet Haugsbø.

I 2024 har Tekna 150 års jubileum, en viktig del av feiringen er å bidra til aktiviteter som kan inspirere flere barn og unge til å bli glad i og velge realfagene.

Tekna har allerede i mange år hatt et godt og tett samarbeid med de 13 vitensentrene landet rundt, så det var et enkelt valg å  gå for et utvidet samarbeid med nettopp vitensentrene for å nå barn og unge i jubileumsåret. 

– Vitensentrene er et viktig supplement til realfagsundervisningen i skolen, og bidrar på en super måte til å vekke interesse og engasjement ved å lære barn å eksperimentere selv, sier president Elisabet Haugsbø.

Målet er at over 9.000 elever i 5.-7. trinn skal få besøk av eller besøke sitt vitensenter. Dette kommer i tillegg til alle de elevene som allerede besøker vitensentrene hvert år. 

Les mer om Teknas 150 års jubileum

Håper på økt rekruttering

Forskning og erfaring viser at praktiske øvelser og kunnskap om hva fagene kan brukes til utenfor skolen, er viktig for å vekke engasjement for realfagene og for å motivere flere til å velge realfag senere i skoleløpet og i høyere studier. 

Det er et viktig samfunnsoppdrag for Tekna å bidra til økt rekruttering til realfagene. 

Det er i dag stor mangel på folk med teknologisk og naturvitenskapelig kompetanse ute på arbeidsplassene og behovet kommer bare til å øke i årene framover. Vi er derfor helt avhengig av at flere barn og unge velger realfaglige utdanninger framover for å løse mange av utfordringene vi som samfunn står overfor. 

Spesielt innen digitalisering, klima og naturbevaring er teknologisk og realfaglig kunnskap helt avgjørende. 

– Vi er nødt til å snu trenden og få flere til å velge fordypning i realfag på videregående skole. Det er grunnplanken for senere studier innen teknologiske fag, sier president Elisabet Haugsbø. 

President Elisabet haugsbø med svart genser og hvit jakke, smiler
President Elisabet Haugsbø mener Vitensentrene bidrar på en unik måte til å vekke interesse for realfagene ved å la barna eksperimentere selv. Foto: Tekna

Interesser dannes tidlig

Nå håper Tekna at gaven til vitensentrene vil bidra til å engasjere enda flere barn og unge i hele landet og at rekrutteringen til realfagene kan øke.

Gaven er 150.000 kroner til hvert av de 13 regionale vitensentrene. Tekna oppfordrer sentrene til å prioritere skoler som i liten grad besøker sitt vitensenter, for eksempel på grunn av lang avstand til senteret og at pengene derfor kan brukes på transport. Det bør være lav terskel for å delta og tiltakene skal rettes mot 5. - 7. trinn fordi vi vet at interesser dannes tidlig i livet.

Vitensentrene jobber med å gjøre realfag og teknologi forståelig og gøy for barn og unge gjennom eksperimenter og utstillinger som barna kan delta på og teste ut selv. 

Les mer om Vitensentrene og finn ditt lokale senter her

 

Tekna 150år logo

Bli med og feire jubileumsåret!

Tekna ble opprettet i 1874. Vi feirer 150 år med ingeniørbragder. 
Følg med på jubileumsaktiviteter gjennom jubileumsåret: Tekna.no/150.

Les også