Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
byggematerialer som leire og kork

Tema: Bygg

Opptak fra seminarserie: lavkarbonmaterialer i byggebransjen

Oppdatert: 23. feb. 2023 Streaming

Tekna har arrangert en seminarserie om ultra lavkarbonmaterialer i byggebransjen som består av fire miniseminarer over to knappe år. Begrepet ultra lavkarbonmaterialer brukes om byggematerialer som gjerne har et negativt utslipp gjennom livssyklusen. Serien presenterer ulike lavutslippsmaterialer og eksempler på ombruk av byggematerialer. Her finner du alle opptakene i serien:

1. Effektive og moderne byggematerialer som ikke gir karbonutslipp

Det første miniseminaret i serien ga en introduksjon til effektive og moderne byggematerialer som ikke gir karbonutslipp. Seminaret innleder med viktigheten av skog og hvordan denne lagrer karbon. Vi følger treet i livsløpet som byggemateriale. Det vil normalt ha større karbonlagring enn karbonutslipp i løpet av livsløpet. Men den beste lagringskapasiteten har treet som skog, aller helst som gammel skog, så aktivt skogbruk er ikke heldig i forhold til karbonutslipp. Det er bedre med hurtig fornybare produkter, gjerne restprodukter.

Mer kontroversielle byggematerialer er stampet jord, strå og halm.  Disse bør være så kortreiste som mulig. Optimalt stamper man leiren fra byggegropa. Og halm og strå er helst restprodukter fra mat- og fôrproduksjon. Strå isolerer faktisk bedre enn treverk og brenner dårlig. Seminaret gir en rekke moderne eksempler på stråhus.

Egentlig er ikke dette nytt. Den mer enn 5000 år gamle kinesiske muren er delvis bygd med stampet jord. Det nye er forskningen og utnyttelse av egenskapene og modulariseringen av rene biobaserte produkter, som for eksempel hempcrete. 

2. CO2 lagrende biobaserte byggematerialer

Det andre miniseminaret tok for seg biobaserte og karbonlagrende byggematerialer og vi får høre om endel nordiske produkter og erfaringer med lavkarbonmaterialer. Strå blir spesielt trukket frem men sine lignende egenskaper som treverk, men det er er hurtig fornybart, mer isolerende og mindre brannfarlig. Korken nevnes også. Til tross for at den kommer fra bark, så går den som hurtig fornybar, siden barken vokser ut igjen etter høsting. 

Vi får høre at nordmenn ikke er veldig innovative på området, for å si det forsiktig. Er det bare inngrodde oppfatninger, eller er det også næringsinteresser som hindrer innovativ bruk av lavkarbonmaterialer i Norge? 

3. Ettårige biobaserte og sirkulære byggematerialer

Det tredje miniseminaret fokuserte på sirkulære og ettårige biogene byggematerialer og viste flere danske produkter.

Blant annet Søuld: som produserer tynne plater lagd av varmepresset tang med veldig gode akustiske, isolerende og hygroskopiske egenskaper. Det egner seg både til akustiske elementer og til isolasjon. Tangen tar opp og avgir, både fukt og varme langsomt. Den binder nesten sin egen vekt i CO2 og all kapp og brukte produkter kan resirkuleres.

Vi får også høre mer om halmmodulene fra EcoCocon og møter bedriften Gentræ som har basert seg på sirkulær bruk av trematererialer. De henter og reselger materialene i ordinære trelastbutikker.

4. Tilgjengelige norske og svenske  lavkarbonmaterialer

Det fjerde og siste miniseminaret viste bredt aktiviteter og produkter fra Norge og tildels Sverige. Vi fikk høre om svenske Koljern som gjenbruker glass som kjernemateriale i et stålrammeverk.  Produktet egner seg godt under bakken som kjellergulv siden det ikke suger vann, ikke trenger tørketid som betong, har lav vekt og isolerer relativt godt. 
Videre fikk vi høre om norske aktiviteter rundt stampejord.  Leire har en rekke gode egenskaper som at den kan være lokal, kan gjenbrukes og er brannbestandig. Samtidig blir man kvitt et stort avfallsproblem. Det kastes 25 millioner tonn jord og stein hvert år i Norge.
Vi fikk videre høre om flere produkter med isolasjon fra cellulose, altså restprodukter fra papirproduksjon, hampcrete, et norsk modularisert lavenergiprodukt som gir tettere hus enn passivhusstandarden tilsier og om sirkulær bruk av murstein. Se opptak: 

Sirkulær bruk av murstein

En av foredragsholderne i opptaket ovenfor, Jorunn Tyssø kan vi også lese om i Tekna Magasinet. Hun er et Tekna-medlem som vil skape industri av resirkulert murstein og er en av gründerne bak gjenbruksbedriften Høine. De kutter blant annet opp gammel murstein i fire skiver som kan henges opp i stedet for å mures i nye fasader. Skivene gir en lekker fasade med større frostmotstand og som tåler bedre temperatursvingninger enn den opprinnelige steinen.

gammel mursteinsmur med klatreplanter
Vakker tradisjonell gammel teglstein

Les også:
Teknisk Ukeblad: Byggematerialer av halm, jord og leire tar opp kampen med massivtre og betong

Tekna Bygg og anlegg

Tekna Bygg og anlegg er nettverket som holder deg oppdatert om hva som skjer i bransjen. Delta på gratis webinarer og seminarer eller skaff deg ny kompetanse gjennom et av mange kurs fra ulike tilbydere; Tekna Bygg og anlegg samler tilbud fra sterke fagmiljøer innenfor alle områder innenfor bygg- og anleggsbransjen. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Les også