Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
ulike naturbaserte materialer

Tema: Bygg

CO2 lagrende byggematerialer - ultra lavkarbon

Oppdatert: 4. nov. 2021 Streaming

Bli kjent med bruk av moderne biobaserte byggematerialer fra ledende eksperter i Norden.

Tekna Bygg og anlegg, Tekna Naturmangfold og Tekna Klima inviterer aktører bak byggeprosjekter og materialer som som tar spesielt hensyn til utslippsreduksjoner i forhold til parisavtalens mål for 2050.

På programmet:

Direkte fra "Building Green" messen i København - Co2 lagrende byggematerialer fra hurtig voksende ressurser

Mikkel Damgaard Nielsen og Magnus Henriques, Havnens Hænder AS.
Mikkel Damgaard Nielsen og Magnus Henriques, er grundere og partnere av Danske Havnens Hænder AS. Begge med bakgrunn som murere og mer enn 25 års erfaring innenfor byggenæringen.
Havnens Hænder er opptatt av å finne bedre og sunnere måter å bygge på, blant annet ved å informere og selge bærekraftige og biobaserte materialer og løsninger. Med flere års praktisk erfaring i bygging og bruk av biobaserte materialer, ønsker de å sette fokus på, og fortelle om mulighetene og fordelene med bærekraftige løsninger.

How new biobased materials have become a familiar part of construction in Finland

Paul Lynch, SustainaBuild Oy
Paul Lynch er daglig leder av Finske Sustaina Build Oy, et konsulentfirma med ekspertise innen bærekraftig byggematerialer og teknikker. SustainaBuild Oy og The Natural Building Company, tidligere ledet av Paul Lynch, har de siste 14 årene gjort det finske markedet bedre kjent med bruk av naturlige bærekraftige bygningsmaterialer. De har hittil bygget ca. 32 EcoCocon -hus, vært ansvarlige for flere bærekraftige rehabiliteringer, og sørget for at bærekraftige byggematerialer benyttes i større grad enn tidligere. Nå er målet for konsulentfirmaet å spre "teknologien", slik at den i større grad også benyttes i tettbebyggelser og byer for øvrig.

Hindringer i bruk av 1-årige biobaserte og ubrente mineralske materialer i Norge

Max Vittrup Jensen, LavKarbonBygg AS
Max Vittrup Jensen, daglig leder av Norske LavKarbonBygg AS, et konsulent og salgsfirma med fokus på norsk byggenæring. Max er sivilingeniør i miljøledelse, BREEAM-AP og har jobbet internasjonalt innen bærekraftig bygg de siste 20 år.

Se opptak fra FutureBuilt. Tekna Bygg og anlegg, Tekna Naturmangfold og Tekna Klima viste sammen med FutureBuilt eksempler på byggeprosjekter som tar spesielt hensyn til biomangfold, klima og sirkulær bruk.

Gikk du glipp av første del ?

Se del 1 av "Ultra lavkarbon-materialer i byggebransjen".

Grønne trær mellom blanke høyblokker

 

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Bygg og anlegg

Tekna Bygg og anlegg er nettverket som holder deg oppdatert om hva som skjer i bransjen. Delta på gratis webinarer og seminarer eller skaff deg ny kompetanse gjennom et av mange kurs fra ulike tilbydere; Tekna Bygg og anlegg samler tilbud fra sterke fagmiljøer innenfor alle områder innenfor bygg- og anleggsbransjen. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Naturmangfold

Tap av biologisk mangfold er et økende problem som vil få store globale konsekvenser. Tekna Naturmangfold ønsker å være en arena der fagpersoner fra ulike fagområder kan møtes, dele, presentere og diskutere sine løsninger og være med på å spre kunnskap om biomangfold også til andre fagmiljøer i Tekna. Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket