Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
to kollegaer i byggbransjen står og ser på noe

Tema: Bygg

Energieffektivisering i bygg - hva nå?

Publisert: 22. jan. 2024 Streaming

Regjeringen har lagt frem handlingsplan for energieffektivisering i bygninger der det blant annet foreslås mer støtte til ENOVA, og endringer i Byggteknisk forskrift. Se opptak fra seminar som setter søkelys på nevnte rapport og videre arbeid.

Energibruk i bygninger utgjør ca. 40 % av innenlands totalforbruk og mesteparten av bygningene er allerede bygget.

Energisparing i eksisterende bygg vil spare store kostnader og frigjøre strøm til annet bruk. Men investeringene må gjøres i dag for å kunne redusere energiforbruket framover.

For at de ambisiøse klimamålene skal nås, må tiltakene følges opp av byggenæringen og myndighetene i tiden som kommer.

 • Hvordan skal vi følge opp forslagene?
 • Hva kreves av aktørene for å få dette til?

Se foredragene:

 • Mulige endringer i byggteknisk forskrift for å følge opp regjeringens handlingsplan
  – hvordan kan bransjen bidra?
  Knut Helge Sandli, Direktoratet for byggkvalitet
 • Trengs det mer forskning og utvikling for å kunne skape mer energieffektive eksisterende og nye bygg?
  Trond Simonsen, SINTEF
 • Våre nye virkemidler for energieffektivisering av bygningsektoren
  Anna Theodora Barnwell, Enova
 • Hva gjør Statsbygg for å redusere energiforbruket i alle sine bygninger?
  Lars Petter Bingh, Statsbygg
 • Hvordan får vi fortgang i energieffektiviseringen av boligene våre?
  Ingeborg B. Engh, Huseierne

Tekna Bygg og anlegg

Tekna Bygg og anlegg er nettverket som holder deg oppdatert om hva som skjer i bransjen. Delta på gratis webinarer og seminarer eller skaff deg ny kompetanse gjennom et av mange kurs fra ulike tilbydere; Tekna Bygg og anlegg samler tilbud fra sterke fagmiljøer innenfor alle områder innenfor bygg- og anleggsbransjen. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Tekna Klima

Tekna Klima er et nettverk som jobber for å skape tverrfaglige møteplasser, formidle forskning og gi et faglig tilbud til medlemmer som engasjerer seg i klimaendringer. I tilpasningen til klimaendringene er det viktig å bruke vitenskapelig og teknologisk innsikt fra mange fagområder og bransjer, som kan dra nytte av hverandre gjennom felles møteplasser, utveksling av kunnskap og nettverksbygging. Nettverket er kun for Tekna-medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta. Bli med i nettverket

Relaterte bærekraftsmål

Les også