Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
kennet juul og en kvinne foran dep

– Vi bygger standardiserte prosessanlegg som fanger CO2 for små og mellomstore forbrenningsanlegg, sier gründer Kenneth Juul, her med Oda Therese Gipling fra Norsk Fjernvarme. Bildet ble tatt i forbindelse med et møte hos Finansdepartementet i desember.

Kuttet lønnen med en tredjedel: – Vi har ingen tid å miste

Tekna-medlem Kenneth Juul kuttet lønnen med en tredjedel for å bli med i kampen mot klimagassutslipp. Juul og Carbon Centric skal bygge verdens første modulbaserte karbonfangstanlegg til avfallsbransjen.

I 2021 byttet Kenneth Juul ut en godt betalt lederjobb i Enfo med en dårligere betalt lederjobb i Carbon Centric. Motivasjonen var blant annet å ta en mer aktiv rolle i klimakampen.

– Da jeg utdannet meg til sivilingeniør innen kybernetikk ved NTNU, skrev jeg masteroppgave i samarbeid med daværende Statoil og ABB. Som nyutdannet jobbet jeg først med oljerelatert virksomhet i ABB. I 2012 byttet jeg energisektor og begynte å jobbe med vannkraft, og da fikk jeg etter hvert et et nytt perspektiv på energi og klimagasser.

Her finner du informasjon om Teknas CO2 konferanse i januar 2023.

Verdens første modulbaserte karbonfangstanlegg

Carbon Centric ble etablert i 2021 for å «utvikle, produsere og omsette modulbaserte karbonfangst-systemer». Østfold Energi er majoritetseier med Juul som en av to medgründere. De fleste har hørt om den planlagte karbonfangsten ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, som skal stå klart til bruk i 2026. Langt færre har hørt om at Carbon Centric skal bygge verdens første modulbaserte karbonfangstanlegg i Rakkestad, som skal stå klart til bruk allerede i 2024.

– Vi bruker samme teknologi som skal brukes på Klemetsrud, men der skal det skreddersys en løsning, mens vi bygger standardiserte prosessanlegg. Slik skal vi få stordriftsfordeler selv om vi bygger for små og mellomstore forbrenningsanlegg. Vi skal årlig fange 10 000 tonn CO2 i Rakkestad, og det tilsvarer én tankbil med flytende CO2 hver dag hele året. Anlegget koster i underkant av 100 millioner kroner, sier Juul.

Carbon Centric har i tillegg intensjonsavtaler om å bygge to større karbonfangstanlegg ved et avfallsforbrenningsanlegg utenfor Hamar og ved et bioforbrenningsanlegg på Hønefoss. Ved disse to anleggene skal det samlet fanges over 150 000 tonn CO2 i året.

Skal selge gassen til industrien

Forretningsmodellen baserer seg i første omgang på salg av CO2 til industrien, som for eksempel til Norsk e-Fuels planlagte produksjon av bærekraftig flydrivstoff (e-fuel) i Mosjøen. E-fuel produseres ved hjelp av grønt hydrogen (fornybar elektrisitet og vann) og CO2.  Carbon Centric har inngått en intensjonsavtale om CO2-leveranser til Norsk e-Fuel. Selskapet har også inngått avtaler om bruk i det mer tradisjonelle markedet.

– CO2 brukes blant annet i gartnerinæringen for å fremme raskere vekst, til kullsyre i bryggerinæringen, som bedøvelse ved slakting av dyr og til tørris i fiskeriindustrien. Vi har inngått en avtale med Linde Gas AS om leveranser av flytende CO2. Linde Gas er en av verdens største industrigassaktører og har en betydelig posisjon i det norske markedet, sier Juul.

I tillegg blir det etterhvert mulig å lagre CO2. Det norske prosjektet Northern Lights skal starte verdens første kommersielle løsning for transport og lagring av CO2 i 2024.

I dag betaler forbrenningsanleggene avgifter på fossile utslipp, som kan unngås gjennom karbonfangst og lagring. Såkalt biogent utslipp omfattes imidlertid ikke av EUs klimakvotesystem, mot Norges ønsker, selv om klimaeffekten er nøyaktig like stor som fossile utslipp. Biogene CO2-utslipp er det som inngår i det naturlige karbonkretsløpet, altså alle utslipp som stammer fra biomasse som har tatt opp CO2 gjennom sin levetid. EU kommisjonens forslag er imidlertid at lagring av biogent utslipp kan gi sertifikater som kan omsettes i det frivillige karbonmarkedet.

Har ingen tid å miste

 Juul har ingen tid å miste i klimakampen.

– Det internasjonale samfunnet har en formidabel jobb å gjøre for å nå 1,5 graders målet, og karbonfangst blir en svært viktig del av klimagasskuttene. Samlet må hele verden etablere nye karbonfangstprosjekter som har en årlig fangstkapasitet på 700 000 tonn per år, hver eneste dag, frem til 2050. Til sammenligning skal karbonfangstanleggene for Norcems sementproduksjon i Brevik, og ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, kutte 800 000 tonn i året. Vi har ingen tid å miste i dette viktige arbeidet.