Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Tema: Energi

Det grønne skiftet - baksiden av medaljen

Oppdatert: 15. feb. 2023 Streaming

I følge IEAs rapport Net Zero by 2050 bør vi ha bygget ut 70 000 TWh/år fossilfri elektrisk energi globalt innen 2050, hovedsakelig væravhengig sol- og vindkraft. Det er mer enn 2,5 ganger verdens totale strømproduksjon i dag. Er dette mulig? Og hva da med arealbruken? Følg debatt i ekspertpanel.

Foreløpig er vi bare i startgropa. Men vi ser allerede problemene tårne seg opp:

  • Reindriftsamenes medhold i høyesterett mot vindkraft på Fosen kan sette presedens som gjør videre vindkraftutbygging på land vanskelig.

  • Havvind-bransjen roper på tempo, mens økologiske konsekvenser og forsyningssikkerhet er lite undersøkt.

  • Vindkraft båndlegger store arealer, mens FNs naturpanel foreskriver arealnøytralitet som viktig for å hindre ytterligere svekkelse av naturmangfold. Vi aner også konflikter med fiskerinæringen.

  • Mange er skeptiske til kjernekraft. Men gitt behovet for rask vekst i utslippsfri energi bør vi kanskje revidere vårt syn på kjernekraft?

  • Norge har fremdeles store muligheter for ny vannkraft, både elvekraft og magasinkraft. Men mange av disse prosjektene ligger i vernede vassdrag. Må vi revurdere tidligere vernevedtak?

  • Væravhengig sol- og vindkraft utfordrer kraftsystemets effekttilgang og dermed stabilitet. Hvordan skal dette løses?

  • Tilgang på metaller og sjeldne mineraler til det grønne skiftet kan bli en begrensende faktor, og en kilde til nye geopolitiske konflikter, i tillegg til problemer med CO2-utslipp, barnearbeid og forurensning. Hvordan skal slike problemer/konflikter unngås?

Faggruppe for Energi, industri og Miljø (FEIM) 
Dette arrangementer er i regi av FEIM i Tekna Oslo avdeling. Formålet til FEIM er å stimulere til debatt og økt kunnskap/forståelse av spørsmål knyttet til energi, industri og miljøproblematikk.
FEIM har streamet en rekke foredrag. Du finner mange opptak fra disse på Teknas energiblogg.

Les også