Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 594 treff
 1. Høring: Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

  Politisk Høring: Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte (pdf) Sendt ... Politisk Høring: Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte (pdf) Sendt til Kunnskapsdepartementet...

  Artikkel Politisk 23. jan. 2023
 2. Tekna støtter endring i innleieforskrift

  Regjeringen gikk i våres inn for å skjerpe regelverket for innleie ... høringsforslag går inn for unntak for spesialistinnleie i forskriften, i forbindelse med funksjoner som ikke er vanlige...

  Artikkel Aktuelt 28. nov. 2022
 3. Endringer i eksportkontrollforskriften

  ...om eksportkontrollforskriften fått innspill fra tillitsvalgte som jobber i teknisk-vitenskapelige institutter ... innenfor de fagfeltene som er omfattet av eksportkontrollforskriften. For dem er det viktig med forutsigbarhet...

  Artikkel Aktuelt 30. juni 2022
 4. Tre grunner til å lære mer om Forsyningsforskriften

  ...offentlig sektor må nå forholde seg til Forsyningsforskriften i stedet for reglementet for offentlige ... oppdatere deg! Kursinnsikt Når bør du benytte Forsyningsforskriften i stedet for Anskaffelsesforskriften? Hva...

  Artikkel Kursinnsikt 13. juni 2023
 5. Ny hjemmekontorforskrift: - Regjeringen somler

  Regjeringen signaliserer nå at den nye forskriften for hjemmekontor først legges fram neste høst. – Dette ... Dette er somling. Den eksisterende forskriften er utdatert, og arbeidstakerne trenger et skikkelig regelverk...

  Artikkel Aktuelt 17. des. 2021
 6. Antikvarisk forskrift om hjemmekontor

  ...arbeidslivsavdelingen i Tekna, Erlend Aarsand, som mener forskriften må revideres. Grønmyr jobber for Kongsberggruppen ... Urørt lov fra 2002 Det er Arbeidsmiljølovens forskrift om «Arbeid i arbeidstakers hjem» som vil måtte...

  Artikkel Tekna Magasinet 12. feb. 2021
 7. Forslag til endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret

  ...her: Teknas innspill til forslag til endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk ... sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) (pdf) Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet...

  Artikkel Politisk 14. juni 2023
 8. Teknisk Ukeblad gir deg nyheter og kunnskap

  Som Tekna-medlem får du papirutgaven av Teknisk Ukeblad gratis som en del av ditt medlemskap. Aktuelt ... på 22 94 75 00, eller [email protected] TU eBlad Teknisk Ukeblad finnes også som eBlad i et digitalt arkiv...

  Artikkel Aktuelt 2. mars 2022
 9. Endringer i hjemmekontorforskriften endelig på plass

  ...fastsatt endringene i hjemmekontorforskriften. – Tekna er glad for at forskriftsendringene nå endelig er på ... Tekna-presidenten er fornøyd med at den nye forskriften ikke legger opp til en krevende administrasjon...

  Artikkel Aktuelt 23. mars 2022
 10. Forskrift om trykkpåkjent utstyr

  Se opptak fra kveldsmøte i Norsk Kjøleteknisk Forening FTPU,kjøleteknikk,NKF,video, Energibloggen Trykkpåkjent ... oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav. FTPU (forskrift om trykkpåkjent utstyr) skal sikre dette. Men...

  Artikkel Energibloggen 15. mai 2019 Streaming
 11. Ukas Tekna-medlem: Holdt møte foran 18 tekniske eksperter i Moskva

  ...sterkeste egenskap i jobben? – Jeg er en engasjert teknisk historieforteller. Det er en viktig egenskap når ... avansert analyse hvis man forklarer det for et ikke-teknisk publikum ved å slenge opp formler på en tavle.

  Artikkel Tekna Magasinet 12. mai 2022
 12. Ukas Tekna-medlem: Liker hvor nært hun er det tekniske på jobben

  ...noe møter. Resten av dagen går til å arbeide med tekniske underlag for modifikasjoner. Det går også litt ... stans. – Hvorfor valgte du dette yrket? – Jeg gikk tekniske allmenne fag på videregående. Det ble naturlig...

  Artikkel Tekna Magasinet 8. mars 2021
 13. Teknas innspill representantforslag 33 S (2023–2024) om "retten til å logge av"

  Tekna er enig med representantenes syn på viktigheten av å sikre fleksible arbeidstidsløsninger ... ledet til oppdateringer i Arbeidsmiljølovens forskrift for å tydeliggjøre skillet mellom arbeidstid og...

  Artikkel Politisk 30. nov. 2023
 14. Offentlighetslova

  Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut et forslag om endringer i offentlighetsloven, ... endringer i offentlighetsloven, offentlegforskriften og arkivforskriften. Politisk Last ned Teknas høringssvar...

  Artikkel Politisk 27. juni 2023
 15. NTP 2025-2036

  ...plan- og bygningsloven med utfyllende regler i forskrift. Tekna ber departementet vurdere endringer i ... etablere gode kompetansemiljøer for riktig bruk av geotekniske rapporter. Les om høringen på Regjeringen.no...

  Artikkel Politisk 14. juni 2023
 16. Teknas innspill til Datatilsynets veileder - Overvåkning av ansattes bruk av elektronisk utstyr

  Datatilsynet har bedt om innspill til veileder om overvåkning av ansattes bruk av elektronisk ... refereres i denne sammenheng. Forslag om endring av forskriftens tittel for å tydeliggjøre og inkludere både...

  Artikkel Politisk 29. nov. 2023
 17. Høring om Representantforslag om fornyelse av karriereveiledningen i skolen

  Politisk Last ned Teknas høringsinnspill her: Karriereveiledning rep. forslag innspill ... kapasitet for karriereveiledere. Støtte for en forskriftshjemmel for å sikre kvalitet og likeverdig tilbud...

  Artikkel Politisk 20. nov. 2023
 18. Sirkulærøkonomi for betong

  ...som kjøper betong kan imidlertid regelverk og forskrifter knyttet til betong, miljø og sirkulærøkonomi ... hvilke begrensninger som ligger i gjeldende forskrifter og regelverk/standardverk men også at arbeidet/utviklingen...

  Artikkel Tema: Bygg 8. mars 2023 Streaming
 19. Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

  Tekna har sendt skriftlig innspill til høringen, vi deltar ikke i muntlig ... ved ansettelse. Tekna mener det bør være en forskriftshjemmel om rådgivning for å sikre kvaliteten på karriereveiledningen...

  Artikkel Politisk 17. apr. 2023
 20. Det-hender-at-dyser-lekker-en-hel-helg

  ...brannsikkerhet. I veldig mange bygg krever Byggteknisk forskrift sprinkleranlegg utfra ulike risikoklasser ... utviklet hydrogengass fra sprinkleranlegget i et teknisk rom, som ble antent og førte til en kraftig eksplosjon...

  Artikkel Tekna Magasinet 12. okt. 2023
 21. Tiltak og virkemidler for å redusere forurensningen fra spredt avløp

  ...renseløsningene fungerer som tiltenkt. Innleggene omfatter tekniske løsninger for minirenseanlegg og forvaltning av ... kommune, og Bente Solem, Skaun kommune Lokale forskrifter og utslippstillatelser for bedre drift og forvaltning...

  Artikkel Tema: Bio- og klima 14. nov. 2022 Streaming
 22. Vil ha strengere krav til gjenbruk i byggenæringen

  ...rådgiver Cathrine Lyche i Asplan Viak. Hun mener Teknisk forskrift, som er under revisjon, bør stille enda strengere ... strengere krav enn foreslått. Kravene i ny Teknisk forskrift (TEK17) fra Direktoratet for byggkvalitet...

  Artikkel Tekna Magasinet 26. okt. 2021
 23. Hvorfor TEK 10?

  ...med forskrifter trådte kraft 1. januar 2014. Forskrift om byggesak (SAK10), forskrift om tekniske krav ... krav til byggverk (TEK10) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) er sentrale. Målsetningen med...

  Artikkel Byggbloggen 11. feb. 2014 Streaming
 24. Tekna Havbruk og Fiskehelse beste faglige gruppering

  ...stortingsmelding om dyrevelferd, innspill til forskriftsendring om bruk av legemidler til dyr, høringsinnspill ... til miljøteknologiformål, og høringsforslag til forskrift om kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett...

  Artikkel Aktuelt 21. feb. 2023
 25. Plan- og bygningsloven – ansvar

  ...kvalitetskrav Forskrift om byggesak og Forskrift om tekniske krav til byggverk er sentrale forskrifter til nevnte ... tidligere foredrag om Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift, TEK10. For eksempel TEK10 dokumentasjon.

  Artikkel Byggbloggen 7. sep. 2015 Streaming