Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Søkeside

Logg inn Husk at du må være innlogget for å søke i innhold som er forbehold eksempelvis, tillitsvalgte.

Leter du etter gjennomførte kurs eller arrangementer? Søk i kursarkivet

Viser 1–25 av 658 treff
 1. Bauta for Norsk Teknisk Museum

  ...som ble avduket i 2014 i forbindelse med Norsk Teknisk Museum 100-årsjubileum, er reist utenfor museets ... for «teknologiformidling gjennom 100 år». Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri...

  Artikkel 30. juni 2023
 2. Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgare utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

  Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk ... forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk...

  Artikkel Politisk 3. juni 2024
 3. Forslag til endringer i jernbaneforskriften

  Tekna følger nøye ... Teknas innspill til høring om endringer i jernbaneforskriften (pdf) Sendt til Samferdselsdepartementet ... og de konkrete forslagene til endringer i jernbaneforskriften.

  Artikkel Politisk 8. des. 2023
 4. Kampen for en norsk teknisk høyskole

  ...og Arkitektforening er å få opprettet en norsk teknisk høyskole. Men ikke alle er like overbeviste som ... årevis. En norsk teknisk høyskole – den første merkesaken Hvor skal den norske tekniske høyskolen ligge...

  Artikkel Tekna Magasinet 1. mars 2024
 5. Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger

  Tekna mener denne forskriften vil bidra til noen større endringer som vil kunne få konsekvenser knyttet ... høringsinnspill her: Høringsinnspill Forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og ...

  Artikkel Politisk 11. apr. 2024
 6. Høring: Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

  Politisk Høring: Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte (pdf) Sendt ... Politisk Høring: Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte (pdf) Sendt til Kunnskapsdepartementet...

  Artikkel Politisk 23. jan. 2023
 7. Tekna støtter endring i innleieforskrift

  Regjeringen gikk i våres inn for å skjerpe regelverket for innleie ... høringsforslag går inn for unntak for spesialistinnleie i forskriften, i forbindelse med funksjoner som ikke er vanlige...

  Artikkel Aktuelt 28. nov. 2022
 8. Høring - forslag til endringer i energimerkeforskriften for bygninger for gjennomføring av bygningsenergidirektiv II

  Energimerkeforskriften regulerer energimerking av boliger og bygninger og energivurdering av tekniske ... tekniske anlegg. Forskriften er viktig for å skape interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak og omlegging...

  Artikkel Politisk 18. des. 2023
 9. Høring av utkast til forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024

  ...høringsinnspill her: Høringsinnspill utkast til forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur ... velferden til rensefisk bør være regulert i forskriften. Tekna er tidligere vært bekymret for at krav...

  Artikkel Politisk 12. mars 2024
 10. Endringer i eksportkontrollforskriften

  ...om eksportkontrollforskriften fått innspill fra tillitsvalgte som jobber i teknisk-vitenskapelige institutter ... innenfor de fagfeltene som er omfattet av eksportkontrollforskriften. For dem er det viktig med forutsigbarhet...

  Artikkel Aktuelt 30. juni 2022
 11. Tre grunner til å lære mer om Forsyningsforskriften

  ...offentlig sektor må nå forholde seg til Forsyningsforskriften i stedet for reglementet for offentlige ... oppdatere deg! Kursinnsikt Når bør du benytte Forsyningsforskriften i stedet for Anskaffelsesforskriften? Hva...

  Artikkel Kursinnsikt 13. juni 2023
 12. Ny hjemmekontorforskrift: - Regjeringen somler

  Regjeringen signaliserer nå at den nye forskriften for hjemmekontor først legges fram neste høst. – Dette ... Dette er somling. Den eksisterende forskriften er utdatert, og arbeidstakerne trenger et skikkelig regelverk...

  Artikkel Aktuelt 17. des. 2021
 13. Antikvarisk forskrift om hjemmekontor

  ...arbeidslivsavdelingen i Tekna, Erlend Aarsand, som mener forskriften må revideres. Grønmyr jobber for Kongsberggruppen ... Urørt lov fra 2002 Det er Arbeidsmiljølovens forskrift om «Arbeid i arbeidstakers hjem» som vil måtte...

  Artikkel Tekna Magasinet 12. feb. 2021
 14. Forslag til endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret

  ...her: Teknas innspill til forslag til endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk ... sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) (pdf) Sendt til Nærings- og fiskeridepartementet...

  Artikkel Politisk 14. juni 2023
 15. Forskrift om trykkpåkjent utstyr

  Se opptak fra kveldsmøte i Norsk Kjøleteknisk Forening FTPU,kjøleteknikk,NKF,video, Energibloggen Trykkpåkjent ... oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav. FTPU (forskrift om trykkpåkjent utstyr) skal sikre dette. Men...

  Artikkel Energibloggen 15. mai 2019 Streaming
 16. Teknisk Ukeblad gir deg nyheter og kunnskap

  Papirutgaven av Teknisk Ukeblad legges ned ved utgangen av 2024, men nyhetsdekningen fra Teknisk Ukeblad Media...

  Artikkel Aktuelt 21. mai 2024
 17. Endringer i hjemmekontorforskriften endelig på plass

  ...fastsatt endringene i hjemmekontorforskriften. – Tekna er glad for at forskriftsendringene nå endelig er på ... Tekna-presidenten er fornøyd med at den nye forskriften ikke legger opp til en krevende administrasjon...

  Artikkel Aktuelt 23. mars 2022
 18. Ukas Tekna-medlem: Holdt møte foran 18 tekniske eksperter i Moskva

  ...sterkeste egenskap i jobben? – Jeg er en engasjert teknisk historieforteller. Det er en viktig egenskap når ... avansert analyse hvis man forklarer det for et ikke-teknisk publikum ved å slenge opp formler på en tavle.

  Artikkel Tekna Magasinet 12. mai 2022
 19. Ukas Tekna-medlem: Liker hvor nært hun er det tekniske på jobben

  ...noe møter. Resten av dagen går til å arbeide med tekniske underlag for modifikasjoner. Det går også litt ... stans. – Hvorfor valgte du dette yrket? – Jeg gikk tekniske allmenne fag på videregående. Det ble naturlig...

  Artikkel Tekna Magasinet 8. mars 2021
 20. Teknas innspill til Kompetansereformutvalgets arbeid

  Tekna tar blant annet opp viktige spørsmål knyttet til samarbeidet mellom ... undersøkelse Studentprosjekter BIO-ordningen Egenbetalingsforskriften Studielån ved videreutdanning Doktorgrader...

  Artikkel Politisk 30. jan. 2024
 21. Energieffektivisering i bygg - hva nå?

  ...foreslås mer støtte til ENOVA, og endringer i Byggteknisk forskrift. Se opptak fra seminar som setter søkelys ... til? Se foredragene: Mulige endringer i byggteknisk forskrift for å følge opp regjeringens handlingsplan...

  Artikkel Tema: Bygg 22. jan. 2024 Streaming
 22. Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

  Politisk Last ned Teknas høringsinnspill her: Innspill til forslag til nye statlige planretningslinjer ... styringsverktøy: Selv om de kun har status som forskrift, er statlige planretningslinjer svært viktige...

  Artikkel Politisk 12. juni 2024
 23. ​​Høringssvar om forslag til endringer i FOSA – gjennomføring av ASAP-forordningen​

  Teknas tillitsvalgte i norsk forsvarsindustri frykter at arbeidsplasser og verdiskaping ... kontingent. Tekna støtter de foreslåtte forskriftsendringene for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsforordning...

  Artikkel Politisk 12. feb. 2024
 24. Teknas innspill representantforslag 33 S (2023–2024) om "retten til å logge av"

  Tekna er enig med representantenes syn på viktigheten av å sikre fleksible arbeidstidsløsninger ... ledet til oppdateringer i Arbeidsmiljølovens forskrift for å tydeliggjøre skillet mellom arbeidstid og...

  Artikkel Politisk 30. nov. 2023
 25. Ukraina-krigen viser sårbarheten til norske fjellanlegg

  ...det også er strøm i krisesituasjoner. Dette er forskrifter som inkluderer krav til brannvern som norske ... til. Sikre seg mot det ekstraordinære Kraftberedskapsforskriften skal sikre at kraftforsyningen opprettholdes...

  Artikkel Kursinnsikt 11. jan. 2024