Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Publisert: 12. juni 2024

Last ned Teknas høringsinnspill her:

Innspill til forslag til nye statlige planretningslinjer om arealbruk og mobilitet (pdf)
Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Mangelfullt som høringsgrunnlag: Høringsnotatet mangler oppsummering av evaluering og vurderinger. Dette gjør det vanskeligere for høringsinstansenes å vurdere og gi innspill til forslaget som er lagt fram.
  • Viktig styringsverktøy: Selv om de kun har status som forskrift, er statlige planretningslinjer svært viktige som styringsverktøy i norsk samfunnsutvikling og utviklingen av arealbruk.  
  • Må ta bedre vare på klima og natur: Flere rapporter viser at dagens regelverk ikke sikrer tilstrekkelig klima- og naturhensyn i lokal praksis.
  • Naturrisiko og prioriteringer: Statlige planretningslinjer må oppdateres for å inkludere naturrisiko og tydeliggjøre prioriteringer.
  • Anbefalinger for arealbruk og mobilitet: Må forbedres for klarere nasjonal styring og bedre forankring i bærekraftsmålene.
  • Statlig innsigelse et viktig virkemiddel: Tekna støtter flere punkter i forslaget, inkludert navneendring og strammere innsigelsespraksis.
  • Krav til planlegging: Flere punkter bør endres fra «bør» til «skal» for å styrke kravene til kommunal og regional planlegging.
  • Veiledning og kompetansebygging: Det er behov for mer og bedre veiledning samt kompetansebygging i kommunal planlegging for å møte fremtidige krav og utfordringer.

For å lese hele innspillet, last ned høringssvaret.

FNs bærekraftsmål

Les også