Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Politisk

Forslag til nye statlige planretningslinjer for klima og energi

Publisert: 12. juni 2024

Last ned Teknas høringsinnspill her:

Innspill til forslag til nye statlige planretningslinjer for klima og energi (pdf)
Sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet

Noen hovedtrekk fra høringsinnspillet:

  • Manglende saksgrunnlag: Tekna mener at det burde ha vært utarbeidet et sammenfattet høringsnotat for å sikre en god høringsprosess.
  • Positiv utvikling: Tekna støtter forslaget om å styrke retningslinjene for klima og energi og koble dem direkte til nasjonale klimamål.
  • Naturvern: Tekna understreker viktigheten av å beskytte karbonrike arealer som myr og skog, og støtter et forbud mot nedbygging av slike områder.
  • Utnyttelse av varme og kjølekilder: Tekna mener det må stille tydeligere krav til kommunene, når det etableres ny virksomhet som generer mye overskuddsvarme, om å sørge for at denne utnyttes.   
  • Gjenbruk av bygg: Tekna støtter forslaget om å prioritere rehabilitering og gjenbruk av bygg framfor riving for å redusere klimagassutslipp.
  • Klimatilpasning: Tekna foreslår å forbedre retningslinjene for klimatilpasning, slik at de bedre samsvarer med nasjonale mål.
  • Behov for veiledning: Tekna påpeker behovet for mer og bedre veiledning og verktøy i planleggingen for å følge opp de nye statlige planretningslinjene.
  • Sammenheng med andre retningslinjer: Forslagene til nye retningslinjer for klima og energi henger tett sammen med retningslinjene for areal og mobilitet, og det er viktig med en helhetlig tilnærming.
  •  

For å lese hele innspillet, last ned høringssvaret.

FNs bærekraftsmål

Les også